Do góry

Raporty i badania Mentiway – mentoring, HR i L&D

Mentoring na uczelniach wyższych w Polsce

Czerwiec 2024

Mentoring na uczelniach wyższych w Polsce

Raport podsumowujący badanie obecności programów mentoringowych na uczelniach wyższych w Polsce.

W raporcie między innymi:

  • 37% uczelni z liczbą studentów powyżej 10 000 organizuje programy mentoringowe,
  • cztery uczelnie prowadzą programy od ponad 10 lat,
  • średni rozmiar programu to 42 pary.

Zobacz raport

Mentoring w polskich firmach

Listopad 2023

Mentoring w polskich firmach

Badanie polskich firm pod kątem form rozwoju pracowników oraz obecności i postrzegania wewnętrznych programów mentoringowych.

Wybrane wnioski:

  • mentoring jest obecny w 23% polskich firm, przy czym w 10,7% w formie zorganizowanych programów,
  • najczęściej firmy korzystają z warsztatów i szkoleń wewnętrznych (82,7%),
  • 88,2% respondentów uznaje mentoring za skuteczną formę rozwoju, 44,1% chciałoby wdrożyć mentoring u siebie.

Zobacz raport

Mentoring na uczelniach wyższych w Polsce 2023

wrzesień 2023

Mentoring na uczelniach wyższych w Polsce 2023

Wyniki badania programów mentoringowych dla studentów na publicznych uczelniach wyższych w Polsce.

Kluczowe fakty:

  • 32% państwowych uczelni wyższych ma program mentoringowy,
  • w tym w 18% przypadków są to programy szerokie – kierowane do wszystkich studentów, pozostałe to programy w ramach wybranych wydziałów czy kierunków studiów,
  • 43% uczelni współpracuje z programami mentoringowymi organizowanymi przez jednostki zewnętrzne.

Zobacz raport