edukacja

Czym jest autorefleksja w mentoringu i dlaczego jest taka ważna 

Autorefleksja

Mentoring z jednej strony opiera się oczywiście na transferze wiedzy i doświadczenia od Mentora(-ki) do Mentee. Ale z drugiej, wcale nie mniej ważnej, polega na odkrywaniu samego siebie. Na budowaniu samoświadomości, poznawaniu swoich zasobów, motywatorów, analizowaniu i planowaniu rozwoju. Kluczową rolę w tym drugim obszarze gra autorefleksja. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu niezwykle skutecznemu narzędziu rozwojowemu. 

Mentoring – szkolenia i warsztaty. Skąd czerpać wiedzę o mentoringu?

Uczenie się mentoringu

Mentoring w ostatnich latach bardzo zyskuje na popularności w Polsce. Coraz więcej firm wdraża tą formę rozwoju, pojawiają się kolejne otwarte programy mentoringowe, na wielu uczelniach wyższych mentoring jest już niemalże standardem. Nic więc dziwnego, że coraz więcej też osób szuka możliwości szkolenia się w zakresie mentoringu.  

W tym artykule przedstawię temat szkoleń i warsztatów mentoringowych z trzech różnych perspektyw – organizatorów, Mentorów(-ek) i Mentees. Zapraszam.

Mentoring w edukacji – programy mentoringowe dla studentów 

Studenci przed uczelnią

Mentoring na uczelniach wyższych w USA i UK  Mentoring dla studentów to praktyka, która ma swoje korzenie w początkach kształtowania się szkolnictwa wyższego. Jednak dopiero w XX wieku stała się popularna i szeroko akceptowaną formą wsparcia dla młodych ludzi podczas ich edukacji wyższej.   W USA, mentoring dla studentów zyskał na popularności w latach 60. […]