Do góry

Mentoring w edukacji – programy mentoringowe dla studentów 

Powrót Powrót

Mentoring na uczelniach wyższych w USA i UK 

Mentoring dla studentów to praktyka, która ma swoje korzenie w początkach kształtowania się szkolnictwa wyższego. Jednak dopiero w XX wieku stała się popularna i szeroko akceptowaną formą wsparcia dla młodych ludzi podczas ich edukacji wyższej.  

W USA, mentoring dla studentów zyskał na popularności w latach 60. i 70. XX wieku, kiedy to wzrosła liczba studentów uczelni wyższych, a systemy edukacyjne zaczęły się rozwijać. W tym czasie powstały różne organizacje studenckie i programy wsparcia, które miały na celu integrowanie i pomaganie studentom w osiągnięciu sukcesu akademickiego. Mentoring stał się integralną częścią tych inicjatyw, dostarczając studentom wsparcia emocjonalnego, zawodowego i osobistego. 

W Wielkiej Brytanii historia mentoringu dla studentów jest równie długa. Uniwersytety w Oxfordzie i Cambridge były pionierami w tworzeniu systemów opieki mentorów nad studentami. W miarę jak edukacja wyższa się rozwijała, tak też ewoluowała praktyka mentoringu. Dzięki temu, studenci mieli dostęp do doświadczonych mentorów, którzy pomagali im w radzeniu sobie z wyzwaniami akademickimi i osobistymi. 

Dzisiaj, w USA i Wielkiej Brytanii, mentoring dla studentów jest powszechną praktyką. Programy mentoringowe działają w wielu uczelniach, instytucjach i w kołach naukowych, a mentorzy pomagają młodym ludziom osiągać sukcesy w nauce, rozwijać umiejętności społeczne i zawodowe, oraz planować swoją przyszłość.  

Mentoring dla studentów w USA – wyniki badań 

Dotarliśmy do ciekawego badania – dostępnego online pod adresem https://reports.collegepulse.com/student-voice-mentor-connections , które pokazuje aktualny stan mentoringu dla osób młodych w Stanach. Poniżej prezentujemy najciekawsze według nas dane: 

Mentoring na uczelniach w USA - statystyki
 • 55% studentów w USA ma lub miało mentora/mentorkę 
 • Jako mentor(-ka) najczęściej był wymieniany profesor/nauczyciel (56%), na drugim miejscu inny student/studentka (53%) i dalej dedykowany doradca akademicki (42%). Tylko 17% respondentów wymieniło tu alumni. 
 • Zdecydowana większość respondentów poznała się z mentorem/mentorką nieformalnie – podczas zajęć (57%), mniej w klubach i organizacjach (36%) lub dalej w pracy i na praktykach (22%). 21% relacji zostało zbudowanych podczas formalnych procesów mentoringowych. 
 • Z drugiej strony widzimy też, że wśród studentów, którzy nie uczestniczyli w mentoringu największą barierą był brak możliwości znalezienia mentora (53%), co jasno świadczy o tym, że zorganizowane programy mentoringowe są istotne. 
 • Relacje mentoringowe najczęściej pomagały studentom w wyborze ścieżki kariery (64%). Sporo dotyczyło też samego życia studenckiego w zakresie wyboru zajęć (53%) oraz zorientowaniu się w życiu studenckim (48%). 
 • Zdecydowana większość studentów była zadowolona z mentoringu (87%)

Mentoring w edukacji w Polsce 

W Polsce mentoring dla studentów nie cieszy się jeszcze tak dużą popularnością jak w USA czy Wielkiej Brytanii. Istnieje kilka czynników, które mogą wyjaśnić ten stan rzeczy: 

 • Brak tradycji: Polskie uczelnie nie mają długiej tradycji mentoringu w porównaniu do ich odpowiedników w krajach anglojęzycznych. Warto pamiętać, że systemy edukacji i kultura uczelni różnią się znacząco. 
 • Środowisko akademickie: W Polsce system edukacji wyższej jest często bardziej scentralizowany i formalny, co może utrudniać rozwijanie relacji mentor-student. Mentoring opiera się na zaufaniu i indywidualnym podejściu, co może być trudne do osiągnięcia w systemie, który stawia większy nacisk na przekazywanie wiedzy niż na rozwijanie relacji. 
 • Świadomość i dostępność: W Polsce może brakować wystarczającej świadomości na temat korzyści płynących z mentoringu dla studentów. Ponadto, programy mentoringowe nie są jeszcze tak szeroko dostępne jak w bardziej rozwiniętych systemach edukacyjnych. 
 • Kultura pracy studenckiej: W Polsce kultura pracy studenckiej może być bardziej konkurencyjna niż kooperacyjna. To może sprawić, że studenci są mniej skłonni do korzystania z usług mentoringowych, które są bardziej oparte na współpracy i wsparciu niż na rywalizacji. 

Warto jednak zaznaczyć, że sytuacja w Polsce zaczyna się zmieniać. Coraz więcej uczelni i organizacji dostrzega korzyści płynące z mentoringu dla studentów i wprowadza programy wspierające tę praktykę. Jest to krok w kierunku promowania zdrowego rozwoju studentów i zwiększenia ich szans na sukces w przyszłości. 

Zobacz też:

Rodzaje programów mentoringowych dla studentów 

Mentoring na uczelniach ma ogromne możliwości, które bezpośrednio wynikają z potrzeb danej grupy studentów. Poniżej prezentujemy kilka rodzajów mentoringu obecnych na uczelniach wyższych. Przy czym oczywiście lista ta nie jest zamknięta. 

 • Mentoring Akademicki koncentruje się na wsparciu studentów w zakresie ich osiągnięć edukacyjnych. Mentorzy w tym rodzaju programów pomagają studentom w zrozumieniu materiału, przygotowaniu się do egzaminów, planowaniu kariery akademickiej i dokonywaniu wyborów przedmiotów. Często jest to szczególnie przydatne dla studentów pierwszego roku, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z uczelnią. 
 • Mentoring Zawodowy: Programy mentoringowe związane z rozwojem zawodowym pomagają studentom lepiej zrozumieć, jakie ścieżki kariery są dostępne w ich dziedzinie studiów. Mentorzy, którzy są już aktywni zawodowo w danej branży, dzielą się swoimi doświadczeniami, wskazują na kluczowe umiejętności i pomagają studentom przygotować się do wejścia na rynek pracy. Tego rodzaju mentoring może być niezwykle cenny dla studentów kierunków zorientowanych zawodowo. 
 • Mentoring Społeczny koncentruje się na aspektach osobistych i społecznych rozwoju studentów. Mentorzy pomagają studentom w radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi, budowaniu relacji, rozwijaniu umiejętności komunikacji i podejmowaniu odpowiednich decyzji życiowych. Ten rodzaj mentoringu może być szczególnie przydatny dla studentów, którzy borykają się z problemami osobistymi lub potrzebują wsparcia emocjonalnego. 
 • Mentoring Wspólnotowy: Programy mentoringowe o charakterze wspólnotowym skupiają się na zaangażowaniu studentów w działalność społeczną i wolontariatową. Mentorzy pomagają studentom znaleźć sposoby, aby przyczynić się do społeczności lokalnej lub globalnej. To nie tylko rozwija umiejętności społeczne, ale także kształtuje postawę społeczną i etyczną. 
 • Mentoring dla kobiet w nauce i technologii: W celu promowania większej obecności kobiet w dziedzinach nauki i technologii, wiele programów mentoringowych jest dedykowanych studentkom. Mentorki, które osiągnęły sukces w tych dziedzinach, pomagają młodym kobietom przełamywać bariery i rozwijać swoją karierę naukową lub techniczną. 
 • Mentoring Międzynarodowy: Programy mentoringowe międzynarodowe łączą studentów z mentorami z różnych krajów. Pomaga to studentom rozwijać globalne perspektywy, rozwijać umiejętności międzykulturowe i budować międzynarodowe kontakty zawodowe. Jest to szczególnie cenne w dzisiejszym globalnym środowisku pracy. 

Korzyści z mentoringu dla studentów 

Podobnie jak same rodzaje programów mentoringowych w edukacji, tak i korzyści płynące dla studentów zależą od konstrukcji programu i potrzeb z niego wynikających.  

Wsparcie akademickie 

Jedną z kluczowych korzyści wynikających z uczestnictwa w programie mentoringowym jest wsparcie akademickie. Mentorzy pomagają studentom zrozumieć materiał, udzielać rad dotyczących nauki, a także pomagają w planowaniu harmonogramu zajęć i egzaminów. Dzięki temu studenci mogą poprawić swoje wyniki na uczelni. 

Kierunek i cel 

Programy mentoringowe pomagają studentom określić swoje cele i kierunek kariery. Mentorzy, którzy mają doświadczenie w danej dziedzinie, mogą udzielić cennych wskazówek i pomóc w opracowaniu planu działania. To szczególnie ważne dla studentów, którzy jeszcze nie wiedzą, jakie ścieżki zawodowe chcieliby podążać. 

Rozwój umiejętności miękkich 

Mentoring nie ogranicza się jedynie do aspektów akademickich. Mentorzy pomagają studentom rozwijać umiejętności społeczne, takie jak komunikacja, zarządzanie konfliktami i budowanie relacji. To cenne umiejętności, które przydają się nie tylko na uczelni, ale także w życiu zawodowym i osobistym. 

Podnoszenie motywacji i pewności siebie 

Często mentorzy pełnią rolę inspiratorów i motywatorów. Dzięki ich wsparciu i pozytywnym słowom studentom może wzrosnąć pewność siebie, co może pomóc im pokonywać wyzwania i podejmować ryzyko w dążeniu do swoich celów. 

Budowanie sieci kontaktów zawodowych 

Kolejną istotną korzyścią jest możliwość budowania kontaktów zawodowych. Mentorzy, którzy są aktywni w danej branży, mogą pomóc studentom nawiązać cenne relacje, które mogą przynieść korzyści w przyszłości. To może pomóc w znalezieniu praktyk zawodowych, staży czy nawet pierwszej pracy. 

Przygotowanie do rynku pracy 

Programy mentoringowe związane z rozwojem zawodowym pomagają studentom przygotować się do rynku pracy. Mentorzy udzielają wskazówek dotyczących pisania CV, rozmów kwalifikacyjnych i planowania kariery zawodowej. To przydatna wiedza, która może zwiększyć szanse studentów na znalezienie wymarzonej pracy. 

Rozwijanie umiejętności przewodzenia 

W programach mentoringowych studenci często mają okazję pełnić rolę mentora dla innych studentów. To doskonała okazja do rozwijania umiejętności liderowania i mentorstwa, które są cenione w świecie zawodowym. 

Wspomaganie równouprawnienia płci 

Programy mentoringowe dla studentek, zwłaszcza w dziedzinach, gdzie kobiety są mniejszością, mogą pomóc w promowaniu równouprawnienia płci w środowisku naukowym i zawodowym. 

Udział w programach mentoringowych to inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy studentów. Korzyści płynące z mentoringu są różnorodne i wpływają na wiele aspektów życia studenckiego i przyszłej kariery zawodowej. Dlatego warto rozważyć udział w takim programie, zarówno dla tych, którzy potrzebują wsparcia w nauce, jak i tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności społeczne i kierować swoją karierą w odpowiednim kierunku. Mentoring to szansa na rozwijanie się i osiąganie sukcesów, którą warto wykorzystać. 

Cześć, mam na imię Tomek, jestem współtwórcą Mentiway. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i wspieramy organizacje w drodze do sukcesu! 💪 Jeśli jesteś zainteresowany(-a) tym, jak sprawnie i skutecznie wdrożyć program mentoringowy w Twojej organizacji z wykorzystaniem technologii:
📩 napisz do mnie
🔗 skontaktuj się ze mną na LinkedIn

Zobacz też:

Znajdź artykuły o podobnej tematyce