Do góry

Mentoring – szkolenia i warsztaty. Skąd czerpać wiedzę o mentoringu?

Powrót Powrót

Mentoring w ostatnich latach bardzo zyskuje na popularności w Polsce. Coraz więcej firm wdraża tą formę rozwoju, pojawiają się kolejne otwarte programy mentoringowe, na wielu uczelniach wyższych mentoring jest już niemalże standardem. Nic więc dziwnego, że coraz więcej też osób szuka możliwości szkolenia się w zakresie mentoringu.  

W tym artykule przedstawię temat szkoleń i warsztatów mentoringowych z trzech różnych perspektyw – organizatorów, Mentorów(-ek) i Mentees. Zapraszam. 

Szkolenia z organizacji programów mentoringowych 

Skoro mentoring zyskuje na popularności, to w rezultacie zaczyna pojawiać się presja lub chęć reprezentantów(-ek) zespołów HR do zorganizowania programów mentoringowych w swoich firmach i organizacjach. Jednakże mentoring jest dosyć nowym trendem w Polsce i nie mamy jeszcze zbudowanych wystarczających kompetencji i doświadczeń. Niewielki odsetek specjalistów HR uczestniczył w mentoringu, a jeszcze mniej z nich prowadziło programy mentoringowe. 

44% specjalistów HR chce wdrożyć mentoring, ale 45% nigdy nie uczestniczyło w mentoringu, dlatego potrzebne są szkolenia.

Z badania, które zrealizowaliśmy na grupie 150 reprezentantów i reprezentantek działów HR, wynika, że aż 44% HRowców chciałoby wdrożyć mentoring, ale z drugiej strony, aż 45% nigdy nie brało udziału w programie mentoringowym – ani jako Mentor(-ka) ani jako Mentee. Jest więc duża wola do organizowania mentoringu, ale mało wiedzy i doświadczenia.  

Jednym z rozwiązań do wdrażania programu mentoringowego bez przeszkolenia w tym temacie jest skorzystanie z usług firm doradczych, certyfikowanych w zakresie nie tylko obsługi mentoringu, ale też w zakresie na przykład interwizji i superwizji – czyli świadomego prowadzenia Mentorów i Mentorek przez proces. Co ciekawe, w/w badanie pokazuje, że aż 80% firm wdrażających mentoring u siebie korzysta z takich usług

Drugą możliwością lub uzupełnieniem dla firmy zewnętrznej jest przeszkolenie i być może zdobycie certyfikacji / akredytacji związanych z mentoringiem. Jednym z bardziej rozpoznawalnych systemów akredytacji jest ta oferowana przez European Mentoring and Coaching Council (EMCC) umożliwiająca certyfikację zarówno na poziomie profesjonalnego Mentora(-ki), jak i w zakresie prowadzenia superwizji czy prowadzenia programów mentoringowych. 

Obecnie, nawet korzystając po prostu z Google, można znaleźć wiele różnych kursów i szkoleń przygotowujacych do tych akredytacji.

Szkolenia mentoringowe dla Mentorów i Mentorek 

Rolą Mentora jest towarzyszenie, wspieranie i słuchanie, a nie doradzanie.

Mentoring tym między innymi różni się od coachingu, że Mentor(-ka) wcale nie musi mieć doświadczenia czy wiedzy w zakresie mentoringu. Owszem, takie doświadczenie pomaga, ale nie jest wymagane. Ważniejsza jest wiedza związana z przedmiotem mentoringu oraz ogólne predyspozycje miękkie – aktywne słuchanie, otwartość, chęć pomagania innym. Więcej na temat kompetencji Mentorów(-ek) znajdziesz w tym artykule

Znakomita większość uczestników programów mentoringowych zazwyczaj nie ma żadnych akredytacji i certyfikatów. W wielu przypadkach wystarczy krótkie szkolenie – wprowadzenie do mentoringu na początku programu po to, aby obie strony – Mentorzy/Mentorki i Mentees wiedziały na czym polega mentoring, czego mogą oczekiwać, co powinni, a czego nie powinni robić. 

Jednak jeżeli Mentor(-ka) chce rozwijać swoją karierę wokół mentoringu, a nie tylko doraźnie pomagać innym, to udział w szkoleniach i poświadczenie swojej wiedzy i doświadczenia certyfikatem jest wskazane. Tu, podobnie jak w poprzedniej części poświęconej organizacji programów mentoringowych, też jedną z najbardziej rozpoznawalnych akredytacji jest ta oferowana przez EMCC. 

Poza tym, ważnym elementem poświadczającym umiejętności Mentora(-ki) jest też liczba przeprowadzonych procesów mentoringowych i bardzo ważne świadome wyciąganie wniosków z tych procesów – w postaci autorefleksji i notatek. Co więcej, wyżej wymieniona akredytacja wymaga udokumentowania doświadczenia w tym zakresie – właśnie w postaci sporządzonych raportów po zakończonych procesach mentoringowych. Warto więc na bieżąco zapisywać swoje wnioski i przemyślenia.

Szkolenia dla Mentees 

W przypadku Mentees już zdecydowanie nie jest wymagane doświadczenie czy konkretna wiedza w zakresie mentoringu. Owszem – warto, aby Mentee rozumiał(-a) na czym polega mentoring, a przede wszystkim, aby był(-a) świadomy(-a) tego, że najważniejsza jest własne zaangażowanie, otwartość i świadomość, że Mentor(-ka) nie jest od doradzania, a raczej od towarzyszenia we własnym rozwoju. W tym artykule możesz przeczytać więcej na temat tym czym jest mentoring, a czym nie jest

Zazwyczaj początkujący Mentees mają oferowane szkolenia na początku programu mentoringowego i one w zupełności wystarczają do zrozumienia na czym polega mentoring.  

Wiedza na temat mentoringu dostarczana w Mentiway 

Na koniec warto wspomnieć o tym, że projektując aplikację Mentiway kładliśmy ogromny nacisk na prowadzenie uczestników – Mentorów, Mentorek i Mentees przez cały proces mentoringu od początku do końca.  

Mentiway umożliwia realizację procesu mentoringowego bez szkolenia

W tym celu wprowadziliśmy szereg funkcjonalności i dziesiątki materiałów szkoleniowych dostosowanych do etapu procesu i angażujących użytkowników do pogłębiania swojej wiedzy. Są to między innymi: 

 • funkcjonalności budujące dobre nawyki związane z mentoringiem: 
  • kontraktowanie, 
  • ustalanie celów Mentee, 
  • agendy spotkań zwracające uwagę na kluczowe kwestie do poruszenia podczas sesji na różnych etapach procesu mentoringowego, 
  • autorefleksje z opcjonalnymi pytaniami ułatwiającymi przemyślenie sesji, 
  • mechanizmy ewaluacji celów i podsumowania procesu, 
 • pigułki wiedzy i porady dostarczane na poszczególnych etapach procesu i ułatwiające przygotowanie się do sesji, 
 • baza wiedzy kilkudziesięciu narzędzi i technik do zastosowania podczas spotkań mentoringowych, 
 • Akademia Mentoringu Mentiway – materiały video wprowadzające uczestników w świat mentoringu. 

Zbudowaliśmy aplikację Mentiway w taki sposób, aby umożliwić skuteczne przeprowadzenie procesu mentoringowego dla każdego, nawet bez wcześniejszego doświadczenia. Żadne więc szkolenia nie są wymagane, jeżeli chcesz wziąć udział w mentoringu z Mentiway. Zapraszamy 😊  

Cześć, mam na imię Tomek, jestem współtwórcą Mentiway. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i wspieramy organizacje w drodze do sukcesu! 💪 Jeśli jesteś zainteresowany(-a) tym, jak sprawnie i skutecznie wdrożyć program mentoringowy w Twojej organizacji z wykorzystaniem technologii:
📩 napisz do mnie
🔗 skontaktuj się ze mną na LinkedIn

Zobacz też:

Znajdź artykuły o podobnej tematyce