studenci

Mentoring w edukacji – programy mentoringowe dla studentów 

Studenci przed uczelnią

Mentoring na uczelniach wyższych w USA i UK  Mentoring dla studentów to praktyka, która ma swoje korzenie w początkach kształtowania się szkolnictwa wyższego. Jednak dopiero w XX wieku stała się popularna i szeroko akceptowaną formą wsparcia dla młodych ludzi podczas ich edukacji wyższej.   W USA, mentoring dla studentów zyskał na popularności w latach 60. […]