Do góry

Kompetencje Liderów i Liderek Przyszłości. Obierz właściwy kierunek.

Powrót Powrót

W ostatnim czasie dużo mówi się o kompetencjach przyszłości. W tym samym kontekście coraz częściej wybrzmiewają dwa hasła: reskilling i upskilling. A to wszystko w scenerii pracy z talentami, bo badania pokazują, że udoskonalanie naszych talentów i supermocy niesie więcej korzyści niż ciągła praca z naszymi obszarami do rozwoju. 

Temat kompetencji przyszłości nie jest tylko modną frazą powtarzaną w Social Mediach. W czasach 4 Rewolucji Przemysłowej, w świecie VUCA a w zasadzie już BANI przyglądanie się temu obszarowi stanowi konieczność.

WEF (World Economic Forum)  wskazuje takie oto TOP 10 kompetencji przyszłości:

 1. Myślenie analityczne  
 2. Myślenie kreatywne  
 3. Sztuczna inteligencja i duże zbiory danych 
 4. Przywództwo i wpływ społeczny
 5. Rezyliencja, elastyczność i zwinność
 6. Ciekawość i uczenie się przez całe życie
 7. Znajomość technologii
 8. Projektowanie  i doświadczenie użytkownika
 9. Motywacja i samoświadomość
 10. Empatia i aktywne słuchanie

Dodatkowo z danych pochodzących z tego samego raportu wynika, że do 2025 r. aż 50% pracowników będzie musiało przekwalifikować się, aby sprostać nowym wymaganiom rynku pracy. Jest to efekt przekształceń wielu ról zawodowych pod wpływem automatyzacji i innych procesów technologicznych.

Zatem to jest czas dla Was, dla Waszych firm, żeby nieustająco się zaciekawiać tym co nowe, oduczać się starego, uczyć nowego i z odwagą patrzeć w przyszłość. Korzystajcie ze wszystkich możliwych i dostępnych Wam dróg uczenia się i rozwoju. 

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” J. W. Goethe

Poniżej przedstawiamy strategię wraz z opisem konkretnych narzędzi, które możecie wykorzystać, aby działać proaktywnie, zapewniając sobie przewagę wobec nadchodzących zmian. 

1. Zmapuj kompetencje, które dzisiaj są kluczowe dla Ciebie i Twojej organizacji

Cel: Zidentyfikowanie i zrozumienie obecnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia Pracowników

Działania:

 • Określ cel Twojego działania (po co to robisz?)
 • Ustal kluczowe kompetencje (zrób listę: umiejętności technicznych, umiejętności miękkich, konkretnej branżowej wiedzy)
 • Zdefiniuj znaczenie kompetencji (napisz krótką definicję, jak rozumiesz daną kompetencję)
 • Przeprowadź analizę (sprawdź jakie kompetencje posiadają Pracownicy)

Przykładowe narzędzia:

 • AC / DC (Assessment Center / Development Center)
 • Testy psychometryczne: ip121, Talenty Gallupa, Thomas
 • Job Crafting
 • Testy badające konkretną wiedzę merytoryczną / branżową / techniczną
 • Ustrukturyzowane rozmowy z Pracownikami 

2. Zapoznaj się z trendami – aktualnymi, krótkoterminowymi, średnioterminowymi

Cel: Przygotowanie się na zmianę, podejmowanie lepszych decyzji, budowanie przewagi konkurencyjnej

Działania:

 • Śledź na bieżąco raporty trendowe
 • Przeprowadź warsztaty trendowe
 • Skorzystaj z konsultacji ekspertów

Materiały:

 • TrendRadar (Monika Borycka)
 • infuture.institute (Natalia Hatalska)

3. Zmapuj kompetencje przyszłości, kluczowe dla Ciebie i Twojej organizacji

Cel: Zidentyfikowanie umiejętności, które będą wymagane w przyszłości.

Działania:

 • Określ cel Twojego działania (po co to robisz?)
 • Przeanalizuj trendy (patrz pkt. 2)
 • Upewnij się, że wiesz jakie cele ma organizacja (zaktualizuj: misję, wizję, strategię)
 • Zidentyfikuj kluczowe kompetencje przyszłości (zrób listę: umiejętności technicznych, umiejętności miękkich, konkretnej branżowej wiedzy)
 • Zdefiniuj znaczenie kompetencji (napisz krótką definicję, jak rozumiesz daną kompetencję)

Materiały:

4. Zbadaj luki kompetencyjne

Cel: Zidentyfikowanie luki w kompetencjach.

Działania:

 • Porównaj obecne kompetencje pracowników z tymi, które są wymagane i pożądane.

Narzędzia:

 • AC / DC (Assessment Center / Development Center)
 • Testy psychometryczne: ip121, Talenty Gallupa, Thomas
 • Job Crafting
 • Testy badające konkretną wiedzę merytoryczną / branżową / techniczną
 • Ustrukturyzowane rozmowy z Pracownikami 

Ważne: Jeżeli tak będzie dla Ciebie wygodniej, możesz pominąć krok nr 1 (Zmapuj kompetencje, które dzisiaj są   kluczowe dla Ciebie i Twojej organizacji) i włączyć go na tym etapie działań.

5. Zbadaj swoje mocne strony i talenty

Cel: Zidentyfikowanie i wzmacnianie talentów i supermocy.

Działania: 

 • Określ mocne strony i talenty (Twoje, Zespołu, Organizacji).

Narzędzia:

 • Job Crafting
 • AC / DC (Assessment Center / Development Center)
 • Testy psychometryczne: ip121, Talenty Gallupa, Thomas
 • Testy badające konkretną wiedzę merytoryczną / branżową / techniczną
 • Ustrukturyzowane rozmowy z Pracownikami 

Ważne: Nie skupiaj się tylko na lukach kompetencyjnych. Rozwijanie posiadanych kompetencji i umiejętność korzystania z talentów jest super istotne.

6. Zaplanuj strategię rozwoju 

Cel: Stworzenie planu działania.

Działania:

 • Spersonalizuj plan rozwoju (nie wszyscy potrzebują tych samych rozwiązań)
 • Eksperymentuj z dostępnymi opcjami (nie bój się zmieniać, łączyć metod, korzystać z technologii) 
 • Wykorzystuj różne narzędzia

Narzędzia:

 • mentoring
 • coaching (indywidualny, zespołowy, action learning)
 • warsztaty
 • masterclass
 • blended learning
 • blogi, podcasty, konferencje

7. Czas na wdrożenie – działaj!

8. Rób regularne rewizje – BANI nie śpi – miej gotowość na zmiany i aktualizacje

Powyższą checklistę możesz pobrać jako plik programu EXCEL.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji i wsparcia w obszarze pracy z kompetencjami zapraszam do kontaktu.

Marta Siech

https://www.linkedin.com/in/martasiech/

Cześć, mam na imię Tomek, jestem współtwórcą Mentiway. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i wspieramy organizacje w drodze do sukcesu! 💪 Jeśli jesteś zainteresowany(-a) tym, jak sprawnie i skutecznie wdrożyć program mentoringowy w Twojej organizacji z wykorzystaniem technologii:
📩 napisz do mnie
🔗 skontaktuj się ze mną na LinkedIn

Zobacz też:

Znajdź artykuły o podobnej tematyce