Do góry

Mentoring biznesowy dla firm i przedsiębiorców

Powrót Powrót

W dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja na rynku jest niezwykle silna, a technologie rozwijają się w zawrotnym tempie, firmy muszą nieustannie poszukiwać nowych sposobów na rozwój i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich sposobów jest mentoring biznesowy, który może stać się kluczem do sukcesu Twojej firmy. W poniższym artykule przybliżymy pojęcie mentoringu biznesowego, opowiemy, kto w firmie może z niego skorzystać, jakie rodzaje firm powinny z niego skorzystać oraz przedstawimy wady i zalety tego rozwiązania. 

Czym jest mentoring biznesowy? 

Mentoring biznesowy to forma wsparcia, w której doświadczony profesjonalista (Mentor(-ka)) dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz wskazówkami z osobą mniej doświadczoną lub mniej zaawansowaną w danej dziedzinie (Mentee). W kontekście biznesowym, mentoring może przybierać wiele form – może to być relacja między przedsiębiorcą a menedżerem, menedżerem a pracownikiem, czy nawet między dwoma przedsiębiorcami prowadzącymi firmy z różnych branż. 

Dlaczego mentoring biznesowy jest ważny? 

Mentoring biznesowy oferuje wiele korzyści zarówno Mentorowi(-ce), jak i Mentee oraz samej firmie. Dla Mentee, to szansa na zdobycie cennych wskazówek, naukę nowych umiejętności oraz zrozumienie subtelności danej branży. Dla Mentora(-ki), to okazja do podzielenia się swoim doświadczeniem, co może przyczynić się do ustrukturyzowania lub pogłębienia własnej wiedzy oraz umocnienia pozycji jako autorytet w dziedzinie. Dla firmy, mentoring może pomóc w rozwoju pracowników, zwiększeniu ich zaangażowania oraz poprawie wyników czy ogólnej efektywności biznesowej. 

Zobacz też:

Przebieg procesu mentoringu biznesowego 

Aby mentoring dla firmy był efektywny konieczne jest zastosowanie konkretnego schematu. Nie różni się on od typowego procesu mentoringowego, który opisaliśmy wcześniej. 

 1. Nawiązanie relacji: Proces mentoringu rozpoczyna się od nawiązania relacji między Mentorem(-ką) a Mentee. Inicjatywa zawsze powinna leżeć po stronie Mentee, chociaż naturalnie sama idea mentoringu może pojawić się spontanicznie, również jako propozycja od Mentora(-ki). 
 1. Określenie celów: Zarówno Mentor(-ka), jak i Mentee powinni jasno określić cele, które chcieliby osiągnąć poprzez tę relację. Mogą to być cele związane z rozwojem zawodowym, zdobyciem określonych umiejętności czy też osiągnięciem konkretnych wyników w firmie. Cele Mentee powinny zostać opisane zgodnie z metodyką SMART. 
 1. Plan działania: Para razem ustala plan działań, który pomoże osiągnąć wyznaczone cele. Może to obejmować regularne spotkania, prace nad konkretnymi projektami, czy też zdobywanie określonej wiedzy. Najczęściej mentoring opiera się na sesjach – czyli spotkaniach, które warto zaplanować z wyprzedzeniem już na starcie procesu. 
 1. Spotkania i wsparcie: Sesje to kluczowy element procesu. To podczas nich Mentor(-ka) dzieli się wiedzą, doświadczeniem, Mentee przedstawia własne wyzwania i wspólnie rozwiązują pojawiające się problemy. Spotkania mogą być zarówno twarzą w twarz, jak i odbywać się online
 1. Dążenie do celów: W miarę jak relacja mentoringowa rozwija się, Mentee pracuje nad osiągnięciem swoich celów, wykorzystując wsparcie i wskazówki Mentora(-ki). Warto minimum raz w środku procesu zastanowić się nad stopniem realizacji celów. Dobrze jest też, gdy para na rozpoczęciu każdej sesji wraca do listy celów i bierze je pod uwagę. 
 1. Zakończenie relacji: Relacja mentoringowa powinna mieć określony czas trwania ustalony na początku procesu. W końcowej fazie Mentor(-ka) i Mentee podsumowują osiągnięte cele, dokonują oceny procesu oraz ewentualnie planują dalszą współpracę lub pożegnają się na uzgodnionych warunkach. 

W przypadku każdego procesu mentoringowego warto wspierać się narzędziami. Mogą to być albo narzędzia dedykowane –jak platforma Mentiway, albo inne rozwiązania pomagające w: 

 • zapisie celów i kontraktu w parze mentoringowej, 
 • planowaniu kolejnych spotkań, 
 • ewaluacji celów, 
 • zapisie notatek i dzieleniu się materiałami w parze, 
 • zapisie autorefleksji, 
 • podsumowaniu całego procesu i ocenie postępów Mentee przez Mentora(-kę). 

Kto w firmie może skorzystać z mentoringu? 

Mentoring biznesowy może być stosowany na różnych szczeblach organizacyjnych i dotyczyć różnych obszarów działalności firmy. W zależności od potrzeb i celów, mentoring może być skierowany do: 

 • Właścicieli i zarządzających firmą – mentoring może pomóc im w zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania firmą, podejmowania trafnych decyzji biznesowych czy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 
 • Kierowników i menedżerów – mentoring biznesowy może wspierać ich rozwój zawodowy, pomóc w doskonaleniu umiejętności zarządzania zespołem, komunikacji czy negocjacji. 
 • Pracowników – mentoring może dotyczyć konkretnych umiejętności zawodowych, jak również kompetencji miękkich, takich jak asertywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem czy zarządzanie czasem. 
 • Osób rozpoczynających pracę w firmie – mentoring może ułatwić im adaptację w nowym miejscu pracy, przyspieszyć zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności oraz zwiększyć ich zaangażowanie w realizację celów firmy. 

Zazwyczaj jednak mówiąc o mentoringu biznesowym mamy na myśli głównie mentoring skierowany do właścicieli i kadry menedżerskiej. 

Jakie rodzaje firm powinny skorzystać z mentoringu biznesowego? 

Mentoring biznesowy może przynieść korzyści praktycznie każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży, w której działa. Szczególnie warto rozważyć wprowadzenie mentoringu w przypadku: 

 • Start-upów – mentoring może pomóc młodym firmom w szybszym zdobyciu wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na rynku. 
 • Firm przechodzących przez okres restrukturyzacji – mentoring może wspierać proces zmian, pomagając pracownikom zaadaptować się do nowych warunków oraz zwiększając ich motywację do pracy. 
 • Firm rozwijających się dynamicznie – mentoring może pomóc w utrzymaniu wysokiej jakości pracy i zadowolenia pracowników, co jest kluczowe dla utrzymania tempa rozwoju firmy. 
 • Firm, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność – mentoring może przyczynić się do podnoszenia kwalifikacji pracowników, co przekłada się na lepszą jakość usług czy produktów oferowanych przez firmę. 

Podczas gdy mentoring biznesowy przynosi szereg korzyści, nie można również przeoczyć pewnych wad z nim związanych. Warto zrozumieć zarówno jego zalety, jak i ograniczenia, aby skutecznie wykorzystać tę praktykę w kontekście biznesowym. 

Zalety mentoringu biznesowego 

 • Przekazywanie wiedzy i doświadczenia: Jedną z głównych zalet mentoringu biznesowego jest możliwość przekazywania cennych wskazówek, wiedzy i doświadczenia z doświadczonych liderów do mniej doświadczonych przedsiębiorców. To umożliwia uniknięcie typowych błędów i skrócenie czasu potrzebnego na zdobycie wiedzy. 
 • Osobisty rozwój: Mentoring biznesowy skupia się nie tylko na rozwoju firmy, ale także na osobistym rozwoju przedsiębiorcy. Mentor może pomóc w identyfikowaniu obszarów do poprawy, rozwijaniu umiejętności przywódczych i budowaniu pewności siebie. 
 • Budowanie sieci kontaktów: Relacja Mentor(-ka)-Mentee często prowadzi do nawiązania cennych kontaktów biznesowych. Mentor(-ka) może wprowadzić Mentee do swojej sieci, co może otworzyć drzwi do nowych możliwości, partnerstw i współpracy. 
 • Wsparcie w trudnych decyzjach: Podczas gdy przedsiębiorcy często muszą podejmować trudne decyzje, mentor może służyć jako zewnętrzny doradca, dostarczając różnych perspektyw i pomagając dokonać mądrych wyborów. 
 • Motywacja i inspiracja: Mentor może stanowić inspirujący wzór do naśladowania, co dodatkowo motywuje mentee do osiągania większych celów i przezwyciężania wyzwań. 

Ograniczenia i ryzyka mentoringu biznesowego 

 • Niezgodność wartości i celów: Główną wadą mentoringu biznesowego może być potencjalna niezgodność wartości i celów między Mentorem(-ką) a Mentee. Jeśli ich wizje przyszłości różnią się znacznie, relacja może być nieskuteczna lub wręcz szkodliwa. 
 • Ograniczona dostępność czasowa: Doświadczeni liderzy często są bardzo zajęci, co może prowadzić do ograniczonej dostępności czasowej dla Mentee. To może utrudnić regularne spotkania i komunikację. 
 • Brak indywidualnego dostosowania: Mentoring biznesowy może być traktowany jako jedna wielkość pasująca do wszystkich, co nie uwzględnia unikalnych potrzeb i sytuacji Mentee. 
 • Zależność od jednej osoby: Opieranie się na jednym Mentorze/Mentorce może prowadzić do zależności od tej osoby. W razie odejścia Mentora(-ki) lub zakończenia relacji, Mentee może stracić cenny punkt wsparcia. 
 • Brak gwarancji sukcesu: Chociaż mentoring biznesowy oferuje wiele korzyści, nie ma gwarancji, że przyniesie on automatyczny sukces. Skuteczność zależy od aktywnego uczestnictwa obu stron i skrupulatnego wdrażania zaleceń. 

Podsumowując, mentoring biznesowy jest potężnym narzędziem wspierającym rozwój firm i przedsiębiorców. Jednak kluczem do sukcesu jest zrozumienie zarówno jego zalet, jak i ograniczeń. Wybór mentora, jasne określenie celów oraz elastyczność w dostosowywaniu praktyki do indywidualnych potrzeb mogą pomóc w maksymalnym wykorzystaniu potencjału mentoringu biznesowego. 

Cześć, mam na imię Tomek, jestem współtwórcą Mentiway. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i wspieramy organizacje w drodze do sukcesu! 💪 Jeśli jesteś zainteresowany(-a) tym, jak sprawnie i skutecznie wdrożyć program mentoringowy w Twojej organizacji z wykorzystaniem technologii:
📩 napisz do mnie
🔗 skontaktuj się ze mną na LinkedIn

Zobacz też:

Znajdź artykuły o podobnej tematyce