Do góry

Określenie celów rozwojowych - techniki i narzędzia

Mentiway to aplikacja online umożliwiająca wdrożenie, przeprowadzenie i monitoring programu mentoringowego w organizacji.

lub
Zastosowanie tego modelu pomaga spojrzeć na wyznaczaony cel w sposób kompleksowy, utrzymać dyscyplinę, zapewnić maksymalizację jego realizacji poprzez przyjrzenie się wielu aspektom danego celu. Meoda kładzie nacick na mierniki oraz korzyści z osiagnięcia danego celu. 
#cel
#ustalanie celów
#KPI
#mierniki
#realizacja celu
#SMART
#jak ustalić cel
#jaki ustalić cele
Zobacz więcej
Pytania o ważność celu, badające przyczyny „dlaczego” stojące za celami dają impuls i motywację do osiągnięcia celu.  
#cele
#ustalanie celów
#waga celu
#why celu
Zobacz więcej