Do góry

Analiza i wyciaganie wniosków - techniki i narzędzia

Mentoring, coaching i rozwój zespołu wymagają odpowiednich narzędzi. Oto propozycje technik z kategorii: Analiza i wyciaganie wniosków w mentoringu. Wyczyść filtr
Mentiway to aplikacja online umożliwiająca wdrożenie, przeprowadzenie i monitoring programu mentoringowego w organizacji.

lub
Technika mająca na celu systematyzację dostępnych danych poprzez głeboką analizę i wyciąganie z niej wniosków. Pozwala się skupić na tym co najważniejsze.
#porządkowanie
#wyciąganie wniosków
#analiza
#systematyzcja
#działanie
#priorytety
#priorytetyzacja
Opis techniki
Rozbudowana technika mająca na celu udzielenie informacji zwrotnej dotyczącej wykonania konkretnej czynności, zadania, sposobu postępowania. Umożliwa szeroką analizę zaistniałego wydarzenia, motywuje i służy uczeniu się i rozowjowi danej osoby.
#feedback
#informacja zwrotna
#motywacja
#nauka
#rozwój
#feedback do zadania
#analiza
#wyciaganie wniosków
#systematyzacja
#porządkowanie
Opis techniki
W tej technice chodzi o pobudzenie kreatywności w celu znalezienie nowych rozwiązań. Użyteczna w sytuacji utknięcia i niemożności znalezienie rozwiązania.
#kreatywność
#poszerzenie perspektywy
#nowe rozwiązanie
#podejmowanie decyzji
Opis techniki
Technika użyteczna w celu systematyzacji i porządkowania myśli, pogłębienia samoświadomości i pozwalająca znaleźć źróło motywacji w danym zagadnieniu.
#motywacja
#źródło motywacji
#samoświadomość
#systematyzacjam porządkowanie
#sens
#celowość
#szukanie sensu
Opis techniki
Zastosowanie tego modelu pomaga utrzymać dyscyplinę w określaniu celów, które są jasno sformułowane, ważne i możliwe do osiągnięcia w wyznaczonym czasie. 
#cele
#dyscyplina
#SMART
#uporzadkowanie celów
#systematyzacja
#priorytetyzacja
#priorytety
Opis techniki
Technika mająca na celu osadzenie osoby w tym co ważne i wartościowe. Jej uzycie ulatwia nadawanie priorytetów oraz wzmacnia i daje motywację do dzialania w określonym kierunku
#wartości
#praca z wartościami
#priorytety
#motywowanie
#wzmacnianie
#potencjał
#zasoby
Opis techniki
Dzięki tej technice możliwe jest zidentyfikowanie przekonań ograniczających rozwój. Użuwając tej techniki na poziomie głębokim można rozpocząć pracę związaną ze zmianą przekonań i sposobów myślenia.
#rozwój
#przekonania
#myśli automatyczne
#ograniczenia
#praca z ograniczeniami
#emocje
#praca z emocjami
#praca z przekonaniami
#pewność siebie
#samoświadomość
Opis techniki
Technika użyteczna w celu systematyzacji i porządkowania myśli, pogłębienia samoświadomości. Użyteczna w sytuacji utknięcia i niemożności podjęcia deczyji.
#podjęcie decyzji
#decyzja
#działanie
#analiza
#systematyzacja
#upewnienie się
#poszerzenie perspektywy
#opór
#pokonanie oporu
#wyciaganie wniosków
Opis techniki
Prosta i krótka technika mająca na celu udzielenie informacji zwrotnej przy podsumowaniach. Motywuje i służy uczeniu się i rozowjowi danej osoby.
#feedback
#informacja zwrotna
#motywacja
#nauka
#rozwój
#feedback do zadania
#analiza
#wyciaganie wniosków
#systematyzacja
#porządkowanie
#start
#stop
#continue
#podsumowanie
Opis techniki
Technika mająca na celu udzielenie szybkiej i zwięzłej informacji zwrotnej.  Motywuje i służy uczeniu się i rozowjowi danej osoby.
#feedback
#informacja zwrotna
#motywacja
#nauka
#rozwój
#szybki feedback
#analiza
#wyciaganie wniosków
#systematyzacja
#porządkowanie
Opis techniki
Prosta i krótka technika mająca na celu udzielenie informacji zwrotnej. Sprawdzi się w sytuacji udzielania szybkiej i zwięzłej informacji zwrotnej po wykonaniu czegoś, szczególnie w sytuacji jeżeli było się tego świadkiem.  Motywuje i służy uczeniu się i rozowjowi danej osoby.
#feedback
#informacja zwrotna
#motywacja
#nauka
#rozwój
#feedback do zadania
#analiza
#wyciaganie wniosków
#systematyzacja
#porządkowanie
#feedback w określonej sytuacji
#krótki feedback
#zwięzły feedback
Opis techniki
Model GOLD sprawdzi się w sytuacji udzielania informacji zwrotnej, w sytuacji, gdy działania drugiej osoby nie spełniły oczekiwań. Zachęca do analizy i zastanowienia się nad innym podejściem postępowania w podobnej sytuacji. W założeniu powinna motywować i służyć rozwojowidanej osoby.
#feedback
#informacja zwrotna
#motywacja
#nauka
#rozwój
#feedback do zadania
#analiza
#wyciaganie wniosków
#systematyzacja
#porządkowanie
#feedback negatywny
Opis techniki
Technika 3 D jest dobrym narzędziem do pracy w sytuacji, w której jest potrzeba szybkiego i efektywnego skoncentrowania się na wypracowaniu potencjalnych rozwiązań do danego problemu / zagadnienia a w kolejnej fazie wzięcia odpowiedzialności za ich wdrożenie.
#koncentracja
#systematyzacja
#porządkowanie
#analiza
#wyciaganie wniosków
#poszerzenie perspektywy
#działanie
#odpowiedzialność
#wzięcie odpowiedzialności
#przeszkody
#opcje
#opór
#pokonanie oporu
Opis techniki
HELP to akronim od słów:
H – what Happend (Co się wydarzyło?)
E – Emotions (Jakie towarzyszyły temu emocje?)
L – Learning (Jaka płynie z tego nauka?)
P – Plan ( Jaki jest plan działania?)

To technika zadawania pytań, która sprawdzi się w sytuacji pracy, z osobą która jest zdekoncentrowana, ma trudność z określeniem istoty problemu, niepewną tego, co może zrobić w danej sytuacji.
#koncentracja
#systematyzacja
#porządkowanie
#analiza
#wyciaganie wniosków
#poszerzenie perspektywy
#działanie
#nauka
#rozwój
#emocje
#learning
#plan
#plan działania
Opis techniki
Dialog sokratejski jest techniką pracy, techniką zadawania pytań wspierającą przyglądania się i podważania pojawiąjących się nieracjonalnych myśli, przekonań. Polega na dyskutowaniu i kwestionowaniu tego co pojawia się w naszym umyśle na skutek danego wydarzenia czy też sytuacji.
#przekonania
#przekonania niewspierajace
#przekonania ograniczające
#blokada
#poszerzenie pespektywy
#nowe opcje
#pewność siebie
Opis techniki
Bilans energetyczny to technika pozwalająca zobaczyć co w pracy sprawia satysfakcję a co powoduje wyczerpanie. Dzięki zastosowaniu praktyki uważności dana osoba może przyjrzeć się tym zadaniom, które sprawiają radość i zastanowienie się co można zrobić, żeby takich czynności / aktywności było więcej.  
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#frustracja z pracy
#zmęczenie
#wyczerpanie
#energia
#uważność
#co lubię
#równowaga
#harmonia
Opis techniki
Zastosowanie tego modelu pomaga spojrzeć na wyznaczaony cel w sposób kompleksowy, utrzymać dyscyplinę, zapewnić maksymalizację jego realizacji poprzez przyjrzenie się wielu aspektom danego celu. Meoda kładzie nacick na mierniki oraz korzyści z osiagnięcia danego celu. 
#cel
#ustalanie celów
#KPI
#mierniki
#realizacja celu
#SMART
#jak ustalić cel
#jaki ustalić cele
Opis techniki
Radzenie sobie z ograniczającymi przekonaniami jest kluczowym elementem pracy rozwojowej. Pytania te mają na celu zbadanie przyczyn danych przekonań oraz zachęcenie Mentee do transformacji przekonań ograniczających na wspierające.
#rozwój
#przekonania
#myśli automatyczne
#ograniczenia
#praca z ograniczeniami
#emocje
#praca z emocjami
#praca z przekonaniami
#pewność siebie
#samoświadomość
Opis techniki