Do góry

Pokonanie oporu do zmiany - techniki i narzędzia

Mentiway to aplikacja online umożliwiająca wdrożenie, przeprowadzenie i monitoring programu mentoringowego w organizacji.

lub
Technika użyteczna w celu systematyzacji i porządkowania myśli, pogłębienia samoświadomości. Użyteczna w sytuacji utknięcia i niemożności podjęcia deczyji.
#podjęcie decyzji
#decyzja
#działanie
#analiza
#systematyzacja
#upewnienie się
#poszerzenie perspektywy
#opór
#pokonanie oporu
#wyciaganie wniosków
Zobacz więcej
To technika mająca na celu pracę z wyksztalcaniem nowych nawyków. Może też być użyteczna w procesie przygotowywania się osoby do ważnego wydarzenia.
#nawyki
#neurobiologia
#neuroplastyczność
#nowe wzorce
#zmiana
#transformacja
#nowe nawyki
#wspierające nawyki
Zobacz więcej
To technika motywująca do wzięcia odpowiedzialności za działania. Dzięki jej zastosowaniu można poszerzyć perspektywę, wygenerować nowe opcje i zakotwiczyć osobę w działaniu.
#nowe pomysły
#nowe rozwiązania
#poszerzenie perspektywy
#działanie
#zachęcenie do działania
#motywacja
#nowe opcje
#pokonanie oporu
#realizacja celu
#priorytety
Zobacz więcej
Technika 5 opcji jest przydanym narzędziem pracy w sytuacji kiedy osoba z którą pracujemy napotyka na dużo przeszkód w drodze do realizacji celu. Przydatna będzie także w sytuacjach utknięcia, niemożności znalezienia rozwiązania przez osobę, z która pracujemy. Służy pobudzeniu kreatywności i znalezieniu możliwie największej liczby wariantów rozwiązania problemu.
#kreatywność
#poszerzenie perspektywy
#nowe rozwiązanie
#nowe opcje
#opcje
#rozwiązanie problemu
#upewnienie się
#podejmowanie decyzji
#przeszkody
#blokady
#opór
#pokonanie oporu
Zobacz więcej
Technika 3 D jest dobrym narzędziem do pracy w sytuacji, w której jest potrzeba szybkiego i efektywnego skoncentrowania się na wypracowaniu potencjalnych rozwiązań do danego problemu / zagadnienia a w kolejnej fazie wzięcia odpowiedzialności za ich wdrożenie.
#koncentracja
#systematyzacja
#porządkowanie
#analiza
#wyciaganie wniosków
#poszerzenie perspektywy
#działanie
#odpowiedzialność
#wzięcie odpowiedzialności
#przeszkody
#opcje
#opór
#pokonanie oporu
Zobacz więcej
HELP to akronim od słów:
H – what Happend (Co się wydarzyło?)
E – Emotions (Jakie towarzyszyły temu emocje?)
L – Learning (Jaka płynie z tego nauka?)
P – Plan ( Jaki jest plan działania?)

To technika zadawania pytań, która sprawdzi się w sytuacji pracy, z osobą która jest zdekoncentrowana, ma trudność z określeniem istoty problemu, niepewną tego, co może zrobić w danej sytuacji.
#koncentracja
#systematyzacja
#porządkowanie
#analiza
#wyciaganie wniosków
#poszerzenie perspektywy
#działanie
#nauka
#rozwój
#emocje
#learning
#plan
#plan działania
Zobacz więcej
Drzewjo jelly baby jest prostym narzędziem pozwalającym się skupić na racjonalnej dyskusji o danym problemie. Może być używany w różnych kontekstach i dotyczyć pracy z wieloma obszarami tj.
zarządzanie konfliktami, przechodzenie przez zmianę, stanie w obliczu wyzwania. Dzięki użyciu tego narzędzia uruchamiamy pokłady kreatywności oraz pozwalamy w jasny i przejrzysty sposób spojrzeć danej osobie na daną sytuację.
#konflikt
#rozwiązanie konfliktu
#zmiana
#przechodzenie przez zmianę
#wyzwanie
#kreatywność
#pobudzenie kreatywności
#nowe pomysły
#nowe opcje
#rozwoj
#działanie
#motywacja
Zobacz więcej