Do góry

Poszerzanie perspektywy - techniki i narzędzia

Mentiway to aplikacja online umożliwiająca wdrożenie, przeprowadzenie i monitoring programu mentoringowego w organizacji.

lub
W tej technice chodzi o pobudzenie kreatywności w celu znalezienie nowych rozwiązań. Użyteczna w sytuacji utknięcia i niemożności znalezienie rozwiązania.
#kreatywność
#poszerzenie perspektywy
#nowe rozwiązanie
#podejmowanie decyzji
Zobacz więcej
Technika mająca na celu osadzenie osoby w tym co ważne i wartościowe. Jej uzycie ulatwia nadawanie priorytetów oraz wzmacnia i daje motywację do dzialania w określonym kierunku
#wartości
#praca z wartościami
#priorytety
#motywowanie
#wzmacnianie
#potencjał
#zasoby
Zobacz więcej
To technika promująca pracę na potencjałach. Służy wzmocnieniu i zmotywowaniu osoby, z którą pracujemy.
#zasoby
#szukanie zasobów
#zasoby materialne
#zasoby spoleczne
#zasoby indywidualne
#praca z potencjałem
#potencjał
#wzmocnienie
#motywacja
#pewność siebie
#zwiększenie pewności siebie
Zobacz więcej
Dzięki tej technice możliwe jest zidentyfikowanie przekonań ograniczających rozwój. Użuwając tej techniki na poziomie głębokim można rozpocząć pracę związaną ze zmianą przekonań i sposobów myślenia.
#rozwój
#przekonania
#myśli automatyczne
#ograniczenia
#praca z ograniczeniami
#emocje
#praca z emocjami
#praca z przekonaniami
#pewność siebie
#samoświadomość
Zobacz więcej
Technika użyteczna w celu systematyzacji i porządkowania myśli, pogłębienia samoświadomości. Użyteczna w sytuacji utknięcia i niemożności podjęcia deczyji.
#podjęcie decyzji
#decyzja
#działanie
#analiza
#systematyzacja
#upewnienie się
#poszerzenie perspektywy
#opór
#pokonanie oporu
#wyciaganie wniosków
Zobacz więcej
Technika zadawania pytań poszerzająca perspekywę, dyrektywna, pozwalająca się skupić na znalezieniu realizacji danego celu. GROW nadaje strukturę oraz systematyzuje podejście do danego zagadnienia.
#poszerzenie perspektywy
#nowe rozwiązania
#systematyzacja
#działanie
#motywacja do działania
#priorytety
#priorytetyzacja
#cel
#realizacja celu
Zobacz więcej
Technika zadawania pytań poszerzająca perspekywę, dyrektywna, pozwalająca się skupić na znalezieniu realizacji danego celu. RE-GROW nadaje strukturę oraz systematyzuje podejście do danego zagadnienia. Model ten może być zastosowany do powiązania obeccnej sesji z sesją  poprzednią. 
#poszerzenie perspektywy
#nowe rozwiązania
#systematyzacja
#działanie
#motywacja do działania
#priorytety
#priorytetyzacja
#cel
#realizacja celu
Zobacz więcej
Technika zadawania pytań poszerzająca perspekywę, dyrektywna, pozwalająca się skupić na znalezieniu realizacji danego celu. T-GROW nadaje strukturę oraz systematyzuje podejście do danego zagadnienia.
#poszerzenie perspektywy
#nowe rozwiązania
#systematyzacja
#działanie
#motywacja do działania
#priorytety
#priorytetyzacja
#cel
#realizacja celu
Zobacz więcej
To technika promująca pracę na potencjałach. Pozwala na zdefiniowane obszarów dzieki którym zyskuje się poczucie pełni, dobry nastrój i równowagę psychiczną.
#równowaga
#równowaga psychiczna
#emocje
#pozytywne emocje
#potencjał
#flow
#zasoby
#zasobność
#dobry nastrój
#dobrostan
#well-being
#zasoby materialne
#zasoby niematerialne
Zobacz więcej
To technika służaca pracy z wewnętrznymi ograniczeniami i nawykami. Pozwala na zidentyfikowanie ograniczeń i pracę z nimi.
#pewność siebie
#rozwój
#potencjał
#ograniczenia
#pokonywanie ograniczeń
#nowa perspektywa
#motywacja
Zobacz więcej
To technika mająca na celu pracę z wyksztalcaniem nowych nawyków. Może też być użyteczna w procesie przygotowywania się osoby do ważnego wydarzenia.
#nawyki
#neurobiologia
#neuroplastyczność
#nowe wzorce
#zmiana
#transformacja
#nowe nawyki
#wspierające nawyki
Zobacz więcej
Technika 5 opcji jest przydanym narzędziem pracy w sytuacji kiedy osoba z którą pracujemy napotyka na dużo przeszkód w drodze do realizacji celu. Przydatna będzie także w sytuacjach utknięcia, niemożności znalezienia rozwiązania przez osobę, z która pracujemy. Służy pobudzeniu kreatywności i znalezieniu możliwie największej liczby wariantów rozwiązania problemu.
#kreatywność
#poszerzenie perspektywy
#nowe rozwiązanie
#nowe opcje
#opcje
#rozwiązanie problemu
#upewnienie się
#podejmowanie decyzji
#przeszkody
#blokady
#opór
#pokonanie oporu
Zobacz więcej
Koło życia jest techniką sprawdzającą się kiedy jest potrzeba przyjrzenia się poziomowi satysfakcji w najważniejszych obszarach życia danej osoby. Dzięki wykorzystaniu wizualnej formie tego ćwiczenia z łatwością można dotrzeć co jest w danym momencie ważne. To narzędzie może być użyte na jednej z pierwszych sesji i na jednej z ostatnich w celu zmierzenia zmiany poziomu satysfakcji z obszaru/obszarów wyznaczonych do pracy.
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#wartości
#co jest ważne
#sens
#porzadkowanie
#systematyzacja
#priorytety
#priorytetyzacja
#samoświadomość
#koło
#koło życia
#życie prywatne
#bilans
#harmonia
Zobacz więcej
Koło pracy jest techniką sprawdzającą się kiedy jest potrzeba przyjrzenia się poziomowi satysfakcji w najważniejszych obszarach pracy danej osoby. Dzięki wykorzystaniu wizualnej formie tego ćwiczenia z łatwością można dotrzeć co jest w danym momencie ważne. To narzędzie może być użyte na jednej z pierwszych sesji i na jednej z ostatnich w celu zmierzenia zmiany poziomu satysfakcji z obszaru/obszarów wyznaczonych do pracy.
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#wartości
#co jest ważne
#sens
#porzadkowanie
#systematyzacja
#priorytety
#priorytetyzacja
#samoświadomość
#koło
#koło pracy
#praca
#bilans
#harmonia
#cele rozowjowe
#cele w pracy
Zobacz więcej
Koło wartości jest techniką sprawdzającą się kiedy jest potrzeba przyjrzenia się poziomowi satysfakcji w najważniejszych obszarach życia i wartości danej osoby. Dzięki wykorzystaniu wizualnej formie tego ćwiczenia z łatwością można dotrzeć co jest w danym momencie naprawdę ważne. To narzędzie może być użyte na jednej z pierwszych sesji i na jednej z ostatnich w celu zmierzenia zmiany poziomu satysfakcji z obszaru/obszarów wyznaczonych do pracy.
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#wartości
#co jest ważne
#sens
#porzadkowanie
#systematyzacja
#priorytety
#priorytetyzacja
#samoświadomość
#koło
#koło wartości
#harmonia
#cele rozowjowe
#cele życiowe
Zobacz więcej
Technika 5 opcji jest przydanym narzędziem pracy w sytuacji utknięcia, niemożności znalezienia rozwiązania przez osobę, z która pracujemy. Służy pobudzeniu kreatywności i znalezieniu możliwie największej liczby wariantów rozwiązania problemu.
#kreatywność
#poszerzenie perspektywy
#nowe rozwiązanie
#nowe opcje
#opcje
#rozwiązanie problemu
#upewnienie się
#podejmowanie decyzji
Zobacz więcej
Drzewjo jelly baby jest prostym narzędziem pozwalającym się skupić na racjonalnej dyskusji o danym problemie. Może być używany w różnych kontekstach i dotyczyć pracy z wieloma obszarami tj.
zarządzanie konfliktami, przechodzenie przez zmianę, stanie w obliczu wyzwania. Dzięki użyciu tego narzędzia uruchamiamy pokłady kreatywności oraz pozwalamy w jasny i przejrzysty sposób spojrzeć danej osobie na daną sytuację.
#konflikt
#rozwiązanie konfliktu
#zmiana
#przechodzenie przez zmianę
#wyzwanie
#kreatywność
#pobudzenie kreatywności
#nowe pomysły
#nowe opcje
#rozwoj
#działanie
#motywacja
Zobacz więcej
Dialog sokratejski jest techniką pracy, techniką zadawania pytań wspierającą przyglądania się i podważania pojawiąjących się nieracjonalnych myśli, przekonań. Polega na dyskutowaniu i kwestionowaniu tego co pojawia się w naszym umyśle na skutek danego wydarzenia czy też sytuacji.
#przekonania
#przekonania niewspierajace
#przekonania ograniczające
#blokada
#poszerzenie pespektywy
#nowe opcje
#pewność siebie
Zobacz więcej
Uważna komunikacja jest narzędziem do pracy w sytuacji trudności w komunikacji, problemów w relacjach. Dzięki tej technice przyglądamy się w sposób uważny jak się komunikujmy i dlaczego wybrany sposób komunikacji nie działa. W tej metodzie uczymy też komunikacji NVC (komunikacja bez przemocy). 
#komunikacja
#konflikty
#NVC
#uważność
#poprawa komunikacji
#budowanie relacji
#rozwiązywanie konfliktów
Zobacz więcej
Radzenie sobie z ograniczającymi przekonaniami jest kluczowym elementem pracy rozwojowej. Pytania te mają na celu zbadanie przyczyn danych przekonań oraz zachęcenie Mentee do transformacji przekonań ograniczających na wspierające.
#rozwój
#przekonania
#myśli automatyczne
#ograniczenia
#praca z ograniczeniami
#emocje
#praca z emocjami
#praca z przekonaniami
#pewność siebie
#samoświadomość
Zobacz więcej