Do góry

Zmotywowanie do dzialania - techniki i narzędzia

Mentoring, coaching i rozwój zespołu wymagają odpowiednich narzędzi. Oto propozycje technik z kategorii: Zmotywowanie do dzialania w mentoringu. Wyczyść filtr
Mentiway to aplikacja online umożliwiająca wdrożenie, przeprowadzenie i monitoring programu mentoringowego w organizacji.

lub
Technika mająca na celu systematyzację dostępnych danych poprzez głeboką analizę i wyciąganie z niej wniosków. Pozwala się skupić na tym co najważniejsze.
#porządkowanie
#wyciąganie wniosków
#analiza
#systematyzcja
#działanie
#priorytety
#priorytetyzacja
Opis techniki
Technika użyteczna w celu systematyzacji i porządkowania myśli, pogłębienia samoświadomości i pozwalająca znaleźć źróło motywacji w danym zagadnieniu.
#motywacja
#źródło motywacji
#samoświadomość
#systematyzacjam porządkowanie
#sens
#celowość
#szukanie sensu
Opis techniki
Zastosowanie tego modelu pomaga utrzymać dyscyplinę w określaniu celów, które są jasno sformułowane, ważne i możliwe do osiągnięcia w wyznaczonym czasie. 
#cele
#dyscyplina
#SMART
#uporzadkowanie celów
#systematyzacja
#priorytetyzacja
#priorytety
Opis techniki
To technika promująca pracę na potencjałach. Używając jej koncentrujemy się na obszarach do rozowju i na tym co pozytywne. pomaga ukierunkować się na to co w przyszłości. 
#psychologia pozytywna
#docenianie
#uznanie
#pewność siebie
#wzmocnienie pewności siebie
#wiara w siebie
#wzmocnienie wiary w siebie
#przyszłość
#sukces
#potencjał
#praca z potencjałami
#zasobność
#zasoby
Opis techniki
To technika promująca pracę na potencjałach. Pozwala na zdefiniowane obszarów dzieki którym zyskuje się poczucie pełni, dobry nastrój i równowagę psychiczną.
#równowaga
#równowaga psychiczna
#emocje
#pozytywne emocje
#potencjał
#flow
#zasoby
#zasobność
#dobry nastrój
#dobrostan
#well-being
#zasoby materialne
#zasoby niematerialne
Opis techniki
To technika służaca pracy z wewnętrznymi ograniczeniami i nawykami. Pozwala na zidentyfikowanie ograniczeń i pracę z nimi.
#pewność siebie
#rozwój
#potencjał
#ograniczenia
#pokonywanie ograniczeń
#nowa perspektywa
#motywacja
Opis techniki
To technika mająca na celu pracę z wyksztalcaniem nowych nawyków. Może też być użyteczna w procesie przygotowywania się osoby do ważnego wydarzenia.
#nawyki
#neurobiologia
#neuroplastyczność
#nowe wzorce
#zmiana
#transformacja
#nowe nawyki
#wspierające nawyki
Opis techniki
To technika motywująca do wzięcia odpowiedzialności za działania. Dzięki jej zastosowaniu można poszerzyć perspektywę, wygenerować nowe opcje i zakotwiczyć osobę w działaniu.
#nowe pomysły
#nowe rozwiązania
#poszerzenie perspektywy
#działanie
#zachęcenie do działania
#motywacja
#nowe opcje
#pokonanie oporu
#realizacja celu
#priorytety
Opis techniki
Koło życia jest techniką sprawdzającą się kiedy jest potrzeba przyjrzenia się poziomowi satysfakcji w najważniejszych obszarach życia danej osoby. Dzięki wykorzystaniu wizualnej formie tego ćwiczenia z łatwością można dotrzeć co jest w danym momencie ważne. To narzędzie może być użyte na jednej z pierwszych sesji i na jednej z ostatnich w celu zmierzenia zmiany poziomu satysfakcji z obszaru/obszarów wyznaczonych do pracy.
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#wartości
#co jest ważne
#sens
#porzadkowanie
#systematyzacja
#priorytety
#priorytetyzacja
#samoświadomość
#koło
#koło życia
#życie prywatne
#bilans
#harmonia
Opis techniki
Koło pracy jest techniką sprawdzającą się kiedy jest potrzeba przyjrzenia się poziomowi satysfakcji w najważniejszych obszarach pracy danej osoby. Dzięki wykorzystaniu wizualnej formie tego ćwiczenia z łatwością można dotrzeć co jest w danym momencie ważne. To narzędzie może być użyte na jednej z pierwszych sesji i na jednej z ostatnich w celu zmierzenia zmiany poziomu satysfakcji z obszaru/obszarów wyznaczonych do pracy.
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#wartości
#co jest ważne
#sens
#porzadkowanie
#systematyzacja
#priorytety
#priorytetyzacja
#samoświadomość
#koło
#koło pracy
#praca
#bilans
#harmonia
#cele rozowjowe
#cele w pracy
Opis techniki
Koło wartości jest techniką sprawdzającą się kiedy jest potrzeba przyjrzenia się poziomowi satysfakcji w najważniejszych obszarach życia i wartości danej osoby. Dzięki wykorzystaniu wizualnej formie tego ćwiczenia z łatwością można dotrzeć co jest w danym momencie naprawdę ważne. To narzędzie może być użyte na jednej z pierwszych sesji i na jednej z ostatnich w celu zmierzenia zmiany poziomu satysfakcji z obszaru/obszarów wyznaczonych do pracy.
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#wartości
#co jest ważne
#sens
#porzadkowanie
#systematyzacja
#priorytety
#priorytetyzacja
#samoświadomość
#koło
#koło wartości
#harmonia
#cele rozowjowe
#cele życiowe
Opis techniki
Drzewjo jelly baby jest prostym narzędziem pozwalającym się skupić na racjonalnej dyskusji o danym problemie. Może być używany w różnych kontekstach i dotyczyć pracy z wieloma obszarami tj.
zarządzanie konfliktami, przechodzenie przez zmianę, stanie w obliczu wyzwania. Dzięki użyciu tego narzędzia uruchamiamy pokłady kreatywności oraz pozwalamy w jasny i przejrzysty sposób spojrzeć danej osobie na daną sytuację.
#konflikt
#rozwiązanie konfliktu
#zmiana
#przechodzenie przez zmianę
#wyzwanie
#kreatywność
#pobudzenie kreatywności
#nowe pomysły
#nowe opcje
#rozwoj
#działanie
#motywacja
Opis techniki