Do góry

Systematyzacja i porządkowanie - techniki i narzędzia

Mentoring, coaching i rozwój zespołu wymagają odpowiednich narzędzi. Oto propozycje technik z kategorii: Systematyzacja i porządkowanie w mentoringu. Wyczyść filtr
Mentiway to aplikacja online umożliwiająca wdrożenie, przeprowadzenie i monitoring programu mentoringowego w organizacji.

lub
Technika mająca na celu systematyzację dostępnych danych poprzez głeboką analizę i wyciąganie z niej wniosków. Pozwala się skupić na tym co najważniejsze.
#porządkowanie
#wyciąganie wniosków
#analiza
#systematyzcja
#działanie
#priorytety
#priorytetyzacja
Opis techniki
Technika użyteczna w celu systematyzacji i porządkowania myśli, pogłębienia samoświadomości i pozwalająca znaleźć źróło motywacji w danym zagadnieniu.
#motywacja
#źródło motywacji
#samoświadomość
#systematyzacjam porządkowanie
#sens
#celowość
#szukanie sensu
Opis techniki
Zastosowanie tego modelu pomaga utrzymać dyscyplinę w określaniu celów, które są jasno sformułowane, ważne i możliwe do osiągnięcia w wyznaczonym czasie. 
#cele
#dyscyplina
#SMART
#uporzadkowanie celów
#systematyzacja
#priorytetyzacja
#priorytety
Opis techniki
To technika promująca pracę na potencjałach. Służy wzmocnieniu i zmotywowaniu osoby, z którą pracujemy. Pozwala na zdefiniowane obszarów dodających energii oraz utrzymania równowagi pomiędzy tym co jest pozytywne i negatywne.
#zasoby
#szukanie zasobów
#praca z potencjałem
#potencjał
#wzmocnienie
#motywacja
#pewność siebie
#zwiększenie pewności siebie
#sukces
#talenty
#flow
#rozwój
Opis techniki
To technika motywująca do wzięcia odpowiedzialności za działania. Dzięki jej zastosowaniu można poszerzyć perspektywę, wygenerować nowe opcje i zakotwiczyć osobę w działaniu.
#nowe pomysły
#nowe rozwiązania
#poszerzenie perspektywy
#działanie
#zachęcenie do działania
#motywacja
#nowe opcje
#pokonanie oporu
#realizacja celu
#priorytety
Opis techniki
Koło życia jest techniką sprawdzającą się kiedy jest potrzeba przyjrzenia się poziomowi satysfakcji w najważniejszych obszarach życia danej osoby. Dzięki wykorzystaniu wizualnej formie tego ćwiczenia z łatwością można dotrzeć co jest w danym momencie ważne. To narzędzie może być użyte na jednej z pierwszych sesji i na jednej z ostatnich w celu zmierzenia zmiany poziomu satysfakcji z obszaru/obszarów wyznaczonych do pracy.
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#wartości
#co jest ważne
#sens
#porzadkowanie
#systematyzacja
#priorytety
#priorytetyzacja
#samoświadomość
#koło
#koło życia
#życie prywatne
#bilans
#harmonia
Opis techniki
Koło pracy jest techniką sprawdzającą się kiedy jest potrzeba przyjrzenia się poziomowi satysfakcji w najważniejszych obszarach pracy danej osoby. Dzięki wykorzystaniu wizualnej formie tego ćwiczenia z łatwością można dotrzeć co jest w danym momencie ważne. To narzędzie może być użyte na jednej z pierwszych sesji i na jednej z ostatnich w celu zmierzenia zmiany poziomu satysfakcji z obszaru/obszarów wyznaczonych do pracy.
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#wartości
#co jest ważne
#sens
#porzadkowanie
#systematyzacja
#priorytety
#priorytetyzacja
#samoświadomość
#koło
#koło pracy
#praca
#bilans
#harmonia
#cele rozowjowe
#cele w pracy
Opis techniki
Koło wartości jest techniką sprawdzającą się kiedy jest potrzeba przyjrzenia się poziomowi satysfakcji w najważniejszych obszarach życia i wartości danej osoby. Dzięki wykorzystaniu wizualnej formie tego ćwiczenia z łatwością można dotrzeć co jest w danym momencie naprawdę ważne. To narzędzie może być użyte na jednej z pierwszych sesji i na jednej z ostatnich w celu zmierzenia zmiany poziomu satysfakcji z obszaru/obszarów wyznaczonych do pracy.
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#wartości
#co jest ważne
#sens
#porzadkowanie
#systematyzacja
#priorytety
#priorytetyzacja
#samoświadomość
#koło
#koło wartości
#harmonia
#cele rozowjowe
#cele życiowe
Opis techniki
Technika 3 D jest dobrym narzędziem do pracy w sytuacji, w której jest potrzeba szybkiego i efektywnego skoncentrowania się na wypracowaniu potencjalnych rozwiązań do danego problemu / zagadnienia a w kolejnej fazie wzięcia odpowiedzialności za ich wdrożenie.
#koncentracja
#systematyzacja
#porządkowanie
#analiza
#wyciaganie wniosków
#poszerzenie perspektywy
#działanie
#odpowiedzialność
#wzięcie odpowiedzialności
#przeszkody
#opcje
#opór
#pokonanie oporu
Opis techniki
HELP to akronim od słów:
H – what Happend (Co się wydarzyło?)
E – Emotions (Jakie towarzyszyły temu emocje?)
L – Learning (Jaka płynie z tego nauka?)
P – Plan ( Jaki jest plan działania?)

To technika zadawania pytań, która sprawdzi się w sytuacji pracy, z osobą która jest zdekoncentrowana, ma trudność z określeniem istoty problemu, niepewną tego, co może zrobić w danej sytuacji.
#koncentracja
#systematyzacja
#porządkowanie
#analiza
#wyciaganie wniosków
#poszerzenie perspektywy
#działanie
#nauka
#rozwój
#emocje
#learning
#plan
#plan działania
Opis techniki
Bilans energetyczny to technika pozwalająca zobaczyć co w pracy sprawia satysfakcję a co powoduje wyczerpanie. Dzięki zastosowaniu praktyki uważności dana osoba może przyjrzeć się tym zadaniom, które sprawiają radość i zastanowienie się co można zrobić, żeby takich czynności / aktywności było więcej.  
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#frustracja z pracy
#zmęczenie
#wyczerpanie
#energia
#uważność
#co lubię
#równowaga
#harmonia
Opis techniki
Zastosowanie tego modelu pomaga spojrzeć na wyznaczaony cel w sposób kompleksowy, utrzymać dyscyplinę, zapewnić maksymalizację jego realizacji poprzez przyjrzenie się wielu aspektom danego celu. Meoda kładzie nacick na mierniki oraz korzyści z osiagnięcia danego celu. 
#cel
#ustalanie celów
#KPI
#mierniki
#realizacja celu
#SMART
#jak ustalić cel
#jaki ustalić cele
Opis techniki