Do góry

Techniki oraz narzędzia mentoringowe, coachingowe i managerskie

Baza technik i narzędzi do wykorzystania podczas procesów mentoringu, coachingu lub przy codziennej pracy managera.
Oddajemy w Twoje ręce niniejszą bazę technik opracowaną na podstawie wieloletniego doświadczenia w pracy z zespołem - zarówno przy programach mentoringowych i coachingowych, jak i przy pracy nad rozwojem kompetencji i motywacji zespołów.
Mentiway to aplikacja online umożliwiająca wdrożenie, przeprowadzenie i monitoring programu mentoringowego w organizacji.

lub
Wybierz problem z listy powyżej lub zapoznaj się z losowymi technikami z listy poniżej.
Dzięki tej technice możliwe jest zidentyfikowanie przekonań ograniczających rozwój. Użuwając tej techniki na poziomie głębokim można rozpocząć pracę związaną ze zmianą przekonań i sposobów myślenia.
#rozwój
#przekonania
#myśli automatyczne
#ograniczenia
#praca z ograniczeniami
#emocje
#praca z emocjami
#praca z przekonaniami
#pewność siebie
#samoświadomość
Opis techniki
Technika 5 opcji jest przydanym narzędziem pracy w sytuacji kiedy osoba z którą pracujemy napotyka na dużo przeszkód w drodze do realizacji celu. Przydatna będzie także w sytuacjach utknięcia, niemożności znalezienia rozwiązania przez osobę, z która pracujemy. Służy pobudzeniu kreatywności i znalezieniu możliwie największej liczby wariantów rozwiązania problemu.
#kreatywność
#poszerzenie perspektywy
#nowe rozwiązanie
#nowe opcje
#opcje
#rozwiązanie problemu
#upewnienie się
#podejmowanie decyzji
#przeszkody
#blokady
#opór
#pokonanie oporu
Opis techniki
Koło życia jest techniką sprawdzającą się kiedy jest potrzeba przyjrzenia się poziomowi satysfakcji w najważniejszych obszarach życia danej osoby. Dzięki wykorzystaniu wizualnej formie tego ćwiczenia z łatwością można dotrzeć co jest w danym momencie ważne. To narzędzie może być użyte na jednej z pierwszych sesji i na jednej z ostatnich w celu zmierzenia zmiany poziomu satysfakcji z obszaru/obszarów wyznaczonych do pracy.
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#wartości
#co jest ważne
#sens
#porzadkowanie
#systematyzacja
#priorytety
#priorytetyzacja
#samoświadomość
#koło
#koło życia
#życie prywatne
#bilans
#harmonia
Opis techniki