Do góry

Realizacja określonego celu - techniki i narzędzia

Mentoring, coaching i rozwój zespołu wymagają odpowiednich narzędzi. Oto propozycje technik z kategorii: Realizacja określonego celu w mentoringu. Wyczyść filtr
Mentiway to aplikacja online umożliwiająca wdrożenie, przeprowadzenie i monitoring programu mentoringowego w organizacji.

lub
Zastosowanie tego modelu pomaga utrzymać dyscyplinę w określaniu celów, które są jasno sformułowane, ważne i możliwe do osiągnięcia w wyznaczonym czasie. 
#cele
#dyscyplina
#SMART
#uporzadkowanie celów
#systematyzacja
#priorytetyzacja
#priorytety
Opis techniki
Technika zadawania pytań poszerzająca perspekywę, dyrektywna, pozwalająca się skupić na znalezieniu realizacji danego celu. GROW nadaje strukturę oraz systematyzuje podejście do danego zagadnienia.
#poszerzenie perspektywy
#nowe rozwiązania
#systematyzacja
#działanie
#motywacja do działania
#priorytety
#priorytetyzacja
#cel
#realizacja celu
Opis techniki
Technika zadawania pytań poszerzająca perspekywę, dyrektywna, pozwalająca się skupić na znalezieniu realizacji danego celu. RE-GROW nadaje strukturę oraz systematyzuje podejście do danego zagadnienia. Model ten może być zastosowany do powiązania obeccnej sesji z sesją  poprzednią. 
#poszerzenie perspektywy
#nowe rozwiązania
#systematyzacja
#działanie
#motywacja do działania
#priorytety
#priorytetyzacja
#cel
#realizacja celu
Opis techniki
Technika zadawania pytań poszerzająca perspekywę, dyrektywna, pozwalająca się skupić na znalezieniu realizacji danego celu. T-GROW nadaje strukturę oraz systematyzuje podejście do danego zagadnienia.
#poszerzenie perspektywy
#nowe rozwiązania
#systematyzacja
#działanie
#motywacja do działania
#priorytety
#priorytetyzacja
#cel
#realizacja celu
Opis techniki
To technika motywująca do wzięcia odpowiedzialności za działania. Dzięki jej zastosowaniu można poszerzyć perspektywę, wygenerować nowe opcje i zakotwiczyć osobę w działaniu.
#nowe pomysły
#nowe rozwiązania
#poszerzenie perspektywy
#działanie
#zachęcenie do działania
#motywacja
#nowe opcje
#pokonanie oporu
#realizacja celu
#priorytety
Opis techniki
Technika 5 opcji jest przydanym narzędziem pracy w sytuacji kiedy osoba z którą pracujemy napotyka na dużo przeszkód w drodze do realizacji celu. Przydatna będzie także w sytuacjach utknięcia, niemożności znalezienia rozwiązania przez osobę, z która pracujemy. Służy pobudzeniu kreatywności i znalezieniu możliwie największej liczby wariantów rozwiązania problemu.
#kreatywność
#poszerzenie perspektywy
#nowe rozwiązanie
#nowe opcje
#opcje
#rozwiązanie problemu
#upewnienie się
#podejmowanie decyzji
#przeszkody
#blokady
#opór
#pokonanie oporu
Opis techniki
Technika 3 D jest dobrym narzędziem do pracy w sytuacji, w której jest potrzeba szybkiego i efektywnego skoncentrowania się na wypracowaniu potencjalnych rozwiązań do danego problemu / zagadnienia a w kolejnej fazie wzięcia odpowiedzialności za ich wdrożenie.
#koncentracja
#systematyzacja
#porządkowanie
#analiza
#wyciaganie wniosków
#poszerzenie perspektywy
#działanie
#odpowiedzialność
#wzięcie odpowiedzialności
#przeszkody
#opcje
#opór
#pokonanie oporu
Opis techniki
Drzewjo jelly baby jest prostym narzędziem pozwalającym się skupić na racjonalnej dyskusji o danym problemie. Może być używany w różnych kontekstach i dotyczyć pracy z wieloma obszarami tj.
zarządzanie konfliktami, przechodzenie przez zmianę, stanie w obliczu wyzwania. Dzięki użyciu tego narzędzia uruchamiamy pokłady kreatywności oraz pozwalamy w jasny i przejrzysty sposób spojrzeć danej osobie na daną sytuację.
#konflikt
#rozwiązanie konfliktu
#zmiana
#przechodzenie przez zmianę
#wyzwanie
#kreatywność
#pobudzenie kreatywności
#nowe pomysły
#nowe opcje
#rozwoj
#działanie
#motywacja
Opis techniki
Zastosowanie tego modelu pomaga spojrzeć na wyznaczaony cel w sposób kompleksowy, utrzymać dyscyplinę, zapewnić maksymalizację jego realizacji poprzez przyjrzenie się wielu aspektom danego celu. Meoda kładzie nacick na mierniki oraz korzyści z osiagnięcia danego celu. 
#cel
#ustalanie celów
#KPI
#mierniki
#realizacja celu
#SMART
#jak ustalić cel
#jaki ustalić cele
Opis techniki
Uważna komunikacja jest narzędziem do pracy w sytuacji trudności w komunikacji, problemów w relacjach. Dzięki tej technice przyglądamy się w sposób uważny jak się komunikujmy i dlaczego wybrany sposób komunikacji nie działa. W tej metodzie uczymy też komunikacji NVC (komunikacja bez przemocy). 
#komunikacja
#konflikty
#NVC
#uważność
#poprawa komunikacji
#budowanie relacji
#rozwiązywanie konfliktów
Opis techniki
Pytania o ważność celu, badające przyczyny „dlaczego” stojące za celami dają impuls i motywację do osiągnięcia celu.  
#cele
#ustalanie celów
#waga celu
#why celu
Opis techniki