Do góry

Ustalanie celów - wersja kompleksowa 

Zastosowanie tego modelu pomaga spojrzeć na wyznaczaony cel w sposób kompleksowy, utrzymać dyscyplinę, zapewnić maksymalizację jego realizacji poprzez przyjrzenie się wielu aspektom danego celu. Meoda kładzie nacick na mierniki oraz korzyści z osiagnięcia danego celu. 
#cel
#ustalanie celów
#KPI
#mierniki
#realizacja celu
#SMART
#jak ustalić cel
#jaki ustalić cele
Mentiway to aplikacja online umożliwiająca wdrożenie, przeprowadzenie i monitoring programu mentoringowego w organizacji.

Powrót Powrót do katalogu technik
Szczegółowy opis techinki:

Ustalanie celów - wersja kompleksowa

Kiedy stosować:

  • Na początku relacji mentoringowej 
  • W celu zakontraktowania celu, celów na proces 
  • Kiedy Mentee potrzebuje wsparcia w ustalaniu celów dla innych 

Rekwizyty:  

  • Kartka A4 
  • Kolorowe pisaki / zakreślacze  
  • Tablica wirtulana, w przypadku pracy zdalnej (np.: Miro, Mural) 

Instrukcja:

Etap 1

Określcie cel wg następujących kroków (Przydatne będzie uzupełnienie tabelki): 

Jaki jest Twój cel? 

Sformułuj cel bez zaprzeczeń. 

Sformułuj cel pozytywnie. 

Skup się na dążeniu a nie na ograniczeniach. 

…........................................ 

…........................................ 

…........................................ 

Co chcesz osiągnąć? 

Skup się na tym co chcesz a nie na tym czego nie chcesz / nie możesz. 

…........................................ 

…........................................ 

…........................................ 

Co zrobisz? 

Opisz szczegóły. 

Unikaj ogólników. 

Zastanów się, dokąd to prowadzi. 

…........................................ 

…........................................ 

…........................................ 

 

Na czym ci zależy? 

W przypadku sformułowań subiektywnych (szczęście, satysfakcja, uznanie) napisz swoją definicję tych pojęć. 

…........................................ 

…........................................ 

…........................................ 

 

Kiedy to zrobisz? 

Określ czas realizacji celu. 

…........................................ 

…........................................ 

…........................................ 

 

 

Etap 2

Poproś mentee o podsumowanie celu w 1 zdaniu. Ważne, żeby zacząć od słowa CHCĘ. 

Chcę ..................................................................................................................................................................... .

Etap 3

Ustalcie wskaźniki i miary dla wyznaczonego celu. 

Jaka jest Twoja odpowiedzialność? 

Czy masz wpływ na realizację celu? 

W jakim stopniu masz wpływ na realizację celu? 

Na skali od 0 do 100 % jaki masz wpływ na realizację celu? 

Jeżeli nie jest to 100 % to czego ci brakuje? 

…........................................ 

…........................................ 

…........................................ 

 

Czy masz kontrolę? 

Czy masz kontrolę nad realizacją celu? 

W jakim stopniu możesz mieć kontrolę na realizacją celu? 

Na skali od 0 do 100 % jaką masz kontrolę nad realizacją celu? 

Jeżeli nie jest to 100 % to czego ci brakuje? 

…........................................ 

…........................................ 

…........................................ 

 

Czy cel jest użyteczny? 

Czy ten cel jest dla Ciebie użyteczny? 

Czy ten cel zaspokoi Twoją potrzebę? 

Czy uzyskasz to czego potrzebujesz / chcesz? 

Czy realizacja tego celu przyniesie Ci satysfakcję / zadowolenie? 

Na skali od 0 do 100 % jak użyteczny jest ten cel? 

Jeżeli nie jest to 100 % to czego brakuje? 

…........................................ 

…........................................ 

…........................................ 

 

Czy cel jest odpowiedzialny społecznie? 

Czy ten cel nikogo nie krzywdzi? 

Czy ten cel komuś / czemuś służy? 

Czy ten cel pomaga innym? 

Na skali od 0 do 100 % jak odpowiedzialny społecznie jest ten cel? 

Jeżeli nie jest to 100 % to czego brakuje? 

…........................................ 

…........................................ 

…........................................ 

 

Etap 4

Określcie efekt (rezultat) celu. 

Efektem (rezultatem) jest: 

............................................................................................................................................................................

Potrzeby jakie zrealizuję w wyniku osiągniętego celu: 

............................................................................................................................................................................

Korzyści jakie osiągnę w wyniku osiągniętego celu: 

............................................................................................................................................................................

Jakie oczekiwania wewnętrzne spełnię w wyniku osiągniętego celu: 

............................................................................................................................................................................

Jakie oczekiwania zewnętrzne spełnię w wyniku osiągniętego celu: 

............................................................................................................................................................................

Etap 5

Zachęć Mentee do refleksji i podsumowania tego zadania. 

Opracowanie własne na bazie: “Mentoring. Zestaw narzędzi.” Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz 

Powrót Powrót do katalogu technik