Do góry

Poprawa pewności siebie - techniki i narzędzia

Mentoring, coaching i rozwój zespołu wymagają odpowiednich narzędzi. Oto propozycje technik z kategorii: Poprawa pewności siebie w mentoringu. Wyczyść filtr
Mentiway to aplikacja online umożliwiająca wdrożenie, przeprowadzenie i monitoring programu mentoringowego w organizacji.

lub
Technika mająca na celu osadzenie osoby w tym co ważne i wartościowe. Jej uzycie ulatwia nadawanie priorytetów oraz wzmacnia i daje motywację do dzialania w określonym kierunku
#wartości
#praca z wartościami
#priorytety
#motywowanie
#wzmacnianie
#potencjał
#zasoby
Opis techniki
To technika promująca pracę na potencjałach. Służy wzmocnieniu i zmotywowaniu osoby, z którą pracujemy.
#zasoby
#szukanie zasobów
#zasoby materialne
#zasoby spoleczne
#zasoby indywidualne
#praca z potencjałem
#potencjał
#wzmocnienie
#motywacja
#pewność siebie
#zwiększenie pewności siebie
Opis techniki
To technika promująca pracę na potencjałach. Używając jej koncentrujemy się na obszarach do rozowju i na tym co pozytywne. pomaga ukierunkować się na to co w przyszłości. 
#psychologia pozytywna
#docenianie
#uznanie
#pewność siebie
#wzmocnienie pewności siebie
#wiara w siebie
#wzmocnienie wiary w siebie
#przyszłość
#sukces
#potencjał
#praca z potencjałami
#zasobność
#zasoby
Opis techniki
Dzięki tej technice możliwe jest zidentyfikowanie przekonań ograniczających rozwój. Użuwając tej techniki na poziomie głębokim można rozpocząć pracę związaną ze zmianą przekonań i sposobów myślenia.
#rozwój
#przekonania
#myśli automatyczne
#ograniczenia
#praca z ograniczeniami
#emocje
#praca z emocjami
#praca z przekonaniami
#pewność siebie
#samoświadomość
Opis techniki
To technika promująca pracę na potencjałach. Pozwala na zdefiniowane obszarów dzieki którym zyskuje się poczucie pełni, dobry nastrój i równowagę psychiczną.
#równowaga
#równowaga psychiczna
#emocje
#pozytywne emocje
#potencjał
#flow
#zasoby
#zasobność
#dobry nastrój
#dobrostan
#well-being
#zasoby materialne
#zasoby niematerialne
Opis techniki
To technika służaca pracy z wewnętrznymi ograniczeniami i nawykami. Pozwala na zidentyfikowanie ograniczeń i pracę z nimi.
#pewność siebie
#rozwój
#potencjał
#ograniczenia
#pokonywanie ograniczeń
#nowa perspektywa
#motywacja
Opis techniki
To technika promująca pracę na potencjałach. Służy wzmocnieniu i zmotywowaniu osoby, z którą pracujemy. Pozwala na zdefiniowane obszarów dodających energii oraz utrzymania równowagi pomiędzy tym co jest pozytywne i negatywne.
#zasoby
#szukanie zasobów
#praca z potencjałem
#potencjał
#wzmocnienie
#motywacja
#pewność siebie
#zwiększenie pewności siebie
#sukces
#talenty
#flow
#rozwój
Opis techniki
Koło życia jest techniką sprawdzającą się kiedy jest potrzeba przyjrzenia się poziomowi satysfakcji w najważniejszych obszarach życia danej osoby. Dzięki wykorzystaniu wizualnej formie tego ćwiczenia z łatwością można dotrzeć co jest w danym momencie ważne. To narzędzie może być użyte na jednej z pierwszych sesji i na jednej z ostatnich w celu zmierzenia zmiany poziomu satysfakcji z obszaru/obszarów wyznaczonych do pracy.
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#wartości
#co jest ważne
#sens
#porzadkowanie
#systematyzacja
#priorytety
#priorytetyzacja
#samoświadomość
#koło
#koło życia
#życie prywatne
#bilans
#harmonia
Opis techniki
Koło wartości jest techniką sprawdzającą się kiedy jest potrzeba przyjrzenia się poziomowi satysfakcji w najważniejszych obszarach życia i wartości danej osoby. Dzięki wykorzystaniu wizualnej formie tego ćwiczenia z łatwością można dotrzeć co jest w danym momencie naprawdę ważne. To narzędzie może być użyte na jednej z pierwszych sesji i na jednej z ostatnich w celu zmierzenia zmiany poziomu satysfakcji z obszaru/obszarów wyznaczonych do pracy.
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#wartości
#co jest ważne
#sens
#porzadkowanie
#systematyzacja
#priorytety
#priorytetyzacja
#samoświadomość
#koło
#koło wartości
#harmonia
#cele rozowjowe
#cele życiowe
Opis techniki
Drzewjo jelly baby jest prostym narzędziem pozwalającym się skupić na racjonalnej dyskusji o danym problemie. Może być używany w różnych kontekstach i dotyczyć pracy z wieloma obszarami tj.
zarządzanie konfliktami, przechodzenie przez zmianę, stanie w obliczu wyzwania. Dzięki użyciu tego narzędzia uruchamiamy pokłady kreatywności oraz pozwalamy w jasny i przejrzysty sposób spojrzeć danej osobie na daną sytuację.
#konflikt
#rozwiązanie konfliktu
#zmiana
#przechodzenie przez zmianę
#wyzwanie
#kreatywność
#pobudzenie kreatywności
#nowe pomysły
#nowe opcje
#rozwoj
#działanie
#motywacja
Opis techniki
Dialog sokratejski jest techniką pracy, techniką zadawania pytań wspierającą przyglądania się i podważania pojawiąjących się nieracjonalnych myśli, przekonań. Polega na dyskutowaniu i kwestionowaniu tego co pojawia się w naszym umyśle na skutek danego wydarzenia czy też sytuacji.
#przekonania
#przekonania niewspierajace
#przekonania ograniczające
#blokada
#poszerzenie pespektywy
#nowe opcje
#pewność siebie
Opis techniki
Bilans energetyczny to technika pozwalająca zobaczyć co w pracy sprawia satysfakcję a co powoduje wyczerpanie. Dzięki zastosowaniu praktyki uważności dana osoba może przyjrzeć się tym zadaniom, które sprawiają radość i zastanowienie się co można zrobić, żeby takich czynności / aktywności było więcej.  
#satysfakcja
#brak satysfakcji
#frustracja z pracy
#zmęczenie
#wyczerpanie
#energia
#uważność
#co lubię
#równowaga
#harmonia
Opis techniki
Radzenie sobie z ograniczającymi przekonaniami jest kluczowym elementem pracy rozwojowej. Pytania te mają na celu zbadanie przyczyn danych przekonań oraz zachęcenie Mentee do transformacji przekonań ograniczających na wspierające.
#rozwój
#przekonania
#myśli automatyczne
#ograniczenia
#praca z ograniczeniami
#emocje
#praca z emocjami
#praca z przekonaniami
#pewność siebie
#samoświadomość
Opis techniki