Do góry

Poznaj swoje wartości

Technika mająca na celu osadzenie osoby w tym co ważne i wartościowe. Jej uzycie ulatwia nadawanie priorytetów oraz wzmacnia i daje motywację do dzialania w określonym kierunku
#wartości
#praca z wartościami
#priorytety
#motywowanie
#wzmacnianie
#potencjał
#zasoby
Mentiway to aplikacja online umożliwiająca wdrożenie, przeprowadzenie i monitoring programu mentoringowego w organizacji.

Powrót Powrót do katalogu technik
Szczegółowy opis techinki:

Poznaj swoje wartości

Kiedy stosować: 

 • Do zdefiniowania swoich wartości 

Rekwizyty: 

 • Duża kartka 
 • Kartki post-it 
 • Kolorowe pisaki / zakreślacze 
 • Tablica wirtulana, w przypadku pracy zdalnej (np.: Miro, Mural) 

Instrukcja: 

Poniżej znajduje się lista najczęściej występujących wartości - jeżeli ważnej dla Ciebie wartości nie ma na tej liście, dodaj ją proszę. 

 • Koncentracja 
 • Szczerość 
 • Bezpieczeństwo 
 • Kreatywność 
 • Rodzina 
 • Dokonanie czegoś 
 • Duchowość 
 • Rozwój 
 • Zaufanie 
 • Autentyczność 
 • Dążenie do doskonałości 
 • Współpraca 
 • Piękno 
 • Sukces 
 • Uczciwość 
 • Tradycja 
 • Radość 
 • Służenie innym 
 • Pieniądze 
 • Skuteczność 
 • Zdrowie 
 • Harmonia 
 • Praca 
 • Miłość 
 • Uznanie 
 • Niezależność 
 • Relacje 
 • Podejmowanie ryzyka 
 • Wychowanie 
 • Przygoda 

Etap 1 

 1. Podziel wartości na 2 grupy: 
  1. Wartości nienegocjowalne – to takie, które są dla Ciebie najważniejsze. Często masz ich świadomość i, ale też być może sama ich nazwa na liście sprowokowała Cię do umieszczenia danej wartości w tej grupie. 
  2. Wartości negocjowalne – to takie które nie są Ci zupełnie obojętne, ale mają mniejsze znaczenie niż wartości z grupy 1. 
 2. Nie musisz wykorzystać wszystkich wartości z listy głównej - jeżeli dana wartość nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia, po prostu nie wpisuj jej na żadną z list. 

Wartości nienegocjowalne

Wartości negocjowalne

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Etap 2

 1. Pogrupuj wartości z grupy 1 (Wartości nienegocjowalne). 
 2. Poszukaj zależności pomiędzy innymi: 
  1. Sprawdź czy i w jaki sposób są ze sobą powiązane? 
  2. Czy któraś z wartości ma wpływ na inną? 
  3. Czy jakaś wartość jest nadrzędna w stosunku do innych? 
  4. Czy na liście są wartości, które sobie przeczą? 
 3. Stwórz kilka takich roboczych grup. 
 4. Analizuj stworzone grupy bazując na pytaniach z pkt.2 
 5. Jakie pojawiają Ci się wnioski? 
 6. Możesz stworzyć kilka grup, nie przywiązuj się do konkretnej liczby w tym wypadku. 
Grupa 1
 • ...
 • ...
 • ...
Grupa 2
 • ...
 • ...
 • ...
Grupa 3
 • ...
 • ...
 • ...
 
Grupa 4
 • ...
 • ...
 • ...
Grupa 5
 • ...
 • ...
 • ...

Etap 3 

 1. Na bazie wypracowanych w Etapie 2 grup podejmij decyzję, które z wartości są dla Ciebie absolutnie kluczowe.  
 2. Zapisz je – nie powinno być ich więcej niż 10. 

Etap 4 

 1. W zależności od tego, ile wartości wybrałeś (-aś) w Etapie 3, na tym etapie wybierz z listy, którą stworzyłeś (-aś) swoje TOP 3 wartości. 
 2. Nie oznacza to, że pozostałe są nieważne, one nadal z Tobą pozostają i nadal są Twoje! 
 3. Wybranie 3 kluczowych wartości to fundament fundamentów - to wartości, które w każdej sytuacji będą Ci nadawać kierunek Twoich działań i decyzji.   
Nie spiesz się wykonując to ćwiczenie. Może tak być, że wykonanie wszystkich 4 etapów zajmie Ci kilkanaście minut albo kilka dni. Każda z opcji jest jak najbardziej OK!

Źródło: Opracowanie własne na bazie: praktyki własnej, „Czas na Twoje mocne strony.” Dominik Juszczyk, Malwina Angerman – Kowalska

Powrót Powrót do katalogu technik