Do góry

Mentoring w firmie. Zalety i korzyści dla pracowników i organizacji.

Powrót Powrót

Mentoring, co pokazał nasz raport, bezsprzecznie zyskuje w Polsce na popularności. Coraz więcej firm, uczelni wyższych, ale też i różnych organizacji branżowych zaczyna korzystać z tej formy rozwoju. Wciąż jednak osoby decyzyjne w przedsiębiorstwach mogą zastanawiać się nad tym, czy warto poświęcić czas i zasoby na wdrożenie tej formy rozwoju. 

Zalety i bariery mentoringu poruszyłem już w jednym z poprzednich artykułów. Temat ten jest jednak na tyle istotny, że postanowiłem w szczegółach opisać każdą z najczęściej wymienianych zalet. Ponadto, w drugiej części artykułu odniosę się też do konkretnych korzyści jakie mentoring ma nie tylko dla Mentees, ale też dla Mentorów i Mentorek. 

Zalety wdrożenia mentoringu dla firmy 

Poniższy wykres pochodzi z raportu o mentoringu, który zrealizowaliśmy w drugiej połowie roku 2023. Jednym z pytań zadanych reprezentantom zespołów HR było to odnoszące się właśnie do korzyści, jakie były dostrzegane przez respondentów. 

Lista zalet wdrażania mentoringu w firmach - zestawienie odpowiedzi z badania.

Zobacz też artykuł, w którym zebraliśmy najciekawsze case studies dotyczące wdrożenia mentoringu w firmie.

W pierwszej części artykułu poruszę temat pierwszych trzech tu wymienianych korzyści, a w części kolejnej odniosę się do korzyści dla Mentees i Mentorów oraz Mentorek. 

Budowanie relacji w firmie 

Pierwszą, najczęściej zgłaszaną przez reprezentantów zespołów HR korzyścią z mentoringu w firmie jest budowanie relacji. Niemalże połowa respondentów wskazała na tą korzyść. 

I nic dziwnego, mentoring w samym swoim podstawowym założeniu ma budowanie relacji. W ogóle, aby proces mentoringowy był skuteczny konieczne jest zaufanie i relacja, budowane stopniowo, w miarę postępu w procesie. Mentoring w rezultacie tworzy dziesiątki par – osób ufających sobie, chętnych do dzielenia się własną wiedzą i spostrzeżeniami. Relacje te często utrzymują się ponad sam proces mentoringowy, a ich uczestnicy mają miejsce do szczerej rozmowy i uzyskania wsparcia, nie mówiąc już o samej korzyści psychologicznej wynikającej ze zdrowej i trwałej relacji. 

Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników firmy 

Na drugim miejscu wśród wymienianych korzyści z mentoringu znajduje się poprawa motywacji i zaangażowania pracowników firmy – uczestników procesów mentoringowych. Jest wiele badań na ten temat – wskazujących pozytywną korelację między uczestniczeniem w mentoringu a motywacją i satysfakcją (przykład). 

Z czego to wynika? 

Pewnie po części z faktu, że Mentee podczas procesu mentoringowego otrzymuje wiedzę i ma dostęp do konsultacji często w zakresie swoich obowiązków w pracy. Dzięki temu otrzymuje zasoby potrzebne do lepszej, bardziej skutecznej wywiązywania się z tych obowiązków. 

Podobnie z drugiej strony – Mentorzy i Mentorki uzyskują dostęp do szerszej perspektywy, która często wpływa na ich sposób myślenia i ich pracę. 

Ponadto, samo budowanie i uczestniczenie w relacji wyzwala pozytywne uczucia, endorfiny, a lepsze samopoczucie wiąże się z większą skutecznością w pracy. 

To wszystko prowadzi do większej motywacji, większego zaangażowania i ostatecznie większej skuteczności u pracowników dzięki wdrożeniu mentoringu w firmie.  

Transfer wiedzy w organizacji 

Na równi ze wzrostem motywacji i zaangażowania pracowników reprezentanci zespołów HR jako korzyść mentoringu wskazywali transfer wiedzy w organizacji.  

I znów – jest to korzyść wynikająca bezpośrednio z charakteru procesu mentoringowego, w którym to osoba z większym doświadczeniem dzieli się swoją wiedzą i wskazówkami z Mentee. Należy też zauważyć, że korzyść ta z kolei wpływa na kilka innych obszarów, które mogą być istotne z punktu widzenia pracodawcy: 

 • Skorzystanie z wiedzy wewnętrznej – dzięki temu, że Mentorami i Mentorkami są pracownicy firmy, nie ma potrzeby zatrudniania osób z zewnąrz do prowadzenia indywidualnych procesów coachingowych czy doradczych. 
 • Wsparcie przy sukcesji – mentoring jest doskonałym narzędziem wdrażającym pracowników na nowe stanowiska i pomagającym zachować ciągłość promocji stanowisk. 
 • Zatrzymanie wiedzy w organizacji – jest to korzyść szczególnie istotna w przypadku posiadaniu w firmie osób pracujących najdłużej, z niezwykle cennym doświadczeniem. Warto taką wiedzę zatrzymywać w ramach organizacji – właśnie przez mentorowanie osób młodszych przez najbardziej doświadczonych pracowników. 
 • Szybsza promocja pracowników – mentoring istotnie wpływa na szybkość promocji – i to zarówno Mentees – na wyższe stanowiska specjalistyczne, jak i Mentorów i Mentorki – na stanowiska menedżerskie. Według badań (link) czas od promocji do promocji może zostać skrócony nawet o 30-50%. 

Mentoring wspiera employer branding 

Na koniec części dotyczącej korzyści z mentoringu dla firm postanowiłem dodać jeszcze jedną, niewymienioną w raporcie i być może nie kojarzoną tak bezpośrednio z mentoringiem. Jest to employer branding, czyli budowanie wizerunku firmy jako dobrego, wartościowego pracodawcy. 

Programy mentoringowe wspierają employer branding stanowiąc benefit pracowniczy oraz poprzez komunikację udziału w programie.

Z jednej strony mentoring może być postrzegany jako benefit pracowniczy – szczególnie dla Mentees. Obok onboardingu i pakietów szkoleniowych stanowi ogromne wsparcie szczególnie dla nowych pracowników. Badania jednoznacznie pokazują, że osoby z nowych pokoleń (na przykład pokolenie Z) czują się samotne, potrzebują więcej empatii, indywidualnego docenienia i indywidualnego rozwoju. Mentoring realizuje wszystkie te cele i z powodzeniem może być stosowany zarówno do zmniejszenia rotacji pracowników i poprawy ich well-being, ale też jako benefit komunikowany na poziomie rekrutacji. 

Z drugiej strony udział w mentoringu stanowi wyróżnienie dla Mentorów i Mentorek, którym chętnie chwalą się na zewnątrz. Odpowiednia komunikacja mentoringu może od strony bardzo praktycznej przynieść wiele postów i komunikacji dotyczącej pracodawcy na przykład na Linkedin. To dodatkowo wspiera employer branding i wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy. 

Zobacz też nasz poradnik – jak wdrożyć skuteczny mentoring w firmie.

Zalety mentoringu w firmie dla pracowników 

Programy mentoringowe w firmach niosą korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale też czywiśćie dla pracowników – i to zarówno dla Mentees, jak i dla Mentorów oraz Mentorek. 

Korzyści dla Mentees 

Korzyści z mentoringu dla Mentees zaprezentowaliśmy już w jednym z poprzednich artykułów

Tą główną – najbardziej oczywistą korzyścią jest oczywiście pozyskanie wiedzy i doświadczenia oraz uzyskanie wsparcia w dziedzinie będącej przedmiotem mentoringu. Mentor / Mentorka posiadając większe doświadczenie podczas procesu dzieli się nim przekazując Mentee swoje spostrzeżenia i pokazując jak rozwiązał / rozwiązała problemy, z którymi obecnie boryka się osoba mentorowana. 

Ale na tym korzyści się nie kończą. Mentoring jest procesem, w którym przekazywanie wiedzy to tylko część całości. W mentoringu istotną rolę spełnia sama relacja oraz formuła procesu, który w swoich założeniach jest bardziej zbliżony do coachingu, niż do faktycznego szkolenia. Mentor / Mentorka pomaga Mentee poznać własne silne strony, własne oczekiwania i dążenia. Pomaga rozwiązać problem, a nie rozwiązuje go za Mentee.  

W efekcie mentoring dla Mentees może mieć następujące korzyści: 

 • Większa pewność siebie dzięki wsparciu i zbudowaniu relacji 
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości  
 • Regularnie otrzymywane wsparcie  
 • Poczucie bycia uznanym(-ą) i cenionym(-ą)  
 • Większa klarowność celów zawodowych i osobistych  
 • Otrzymanie pomocy w rozwoju kariery zawodowej  
 • Zwiększenie szans na awans  
 • Rozwój wybranych umiejętności i kompetencji  
 • Uczenie się nowych umiejętności i kompetencji  
 • Zwiększona samoświadomość i wgląd w siebie  
 • Otrzymanie wielu przydanych narzędzi do pracy własnej  
 • Pomoc w znalezieniu czasu tylko dla siebie 

Jak widać, obszary te znacząco wykraczają poza czystą wiedzę domenową. 

Korzyści dla Mentorów i Mentorek 

Korzyści dla Mentorów i Mentorek z kolei opisaliśmy w artykule dotyczącym motywowania Mentorów do uczestniczenia w programie mentoringowym

Bycie Mentorem / Mentorką to okazja do osiągnięcia kolejnego kroku na drodze rozwoju, pójście w kierunku liderskim, menedżerskim oraz ogromna satysfakcja z samej relacji, ale też z postępów, które osiąga podopieczny(-a). 

Każdy ma trochę inną motywację do mentoringu i wynosi trochę inne korzyści dla siebie, ale najczęściej dotykają one obszarów takich jak: 

 • Satysfakcja z dzielenia się wiedzą.  
 • Doskonalenie się w roli Mentora/Mentorki, akredytacja.  
 • Satysfakcja z uczestniczenia w rozwoju drugiej osoby.  
 • Podniesienie własnych kompetencji liderskich takich jak: 
  • aktywne słuchanie,   
  • udzielanie feedbacku,   
  • zdolności komunikacyjne,   
  • ustalanie celów,   
  • zadawanie pytań.
 • Inspirowanie się doświadczeniami innych, poszerzenie perspektywy.  
 • Satysfakcja z odwdzięczania się za pomoc otrzymaną wcześniej.  
 • Poznanie innych Mentorów i dzielenie się doświadczeniami z nimi.  
 • Zwiększenie samoświadomości.

Jak widać, nie tylko Mentees czerpią korzyści z procesu mentoringowego. Mentorzy i Mentorki również zyskują bardzo wiele, chociaż w trochę innych obszarach. 

Ograniczenia we wdrażaniu mentoringu w organizacji 

Oczywiście jak każda forma rozwoju i mentoring ma swoje ograniczenia, które bywają wzmacniane przez ograniczone zaufanie i sam opór do zmiany. We wspomnianym na wstępie raporcie sprawdziliśmy też które ograniczenia są najczęściej wymieniane. Odpowiedzi znajdują się poniżej: 

Bariery we wdrażaniu mentoringu w firmie - zestawienie odpowiedzi z badania z 2023 roku.

Bariery te opisałem już w jednym z poprzednich artykułów. Tu jedynie chciałem zwrócić uwagę na fakt, że wiele z tych barier rozwiązuje pełne przygotowanie się do wdrożenia procesu mentoringowego. Odpowiednia komunikacja, szkolenia i obietnica przeprowadzenia uczestników przez proces odpowiada na bariery dotyczące zaangażowania mentorów, dostępność czasu i chęci do dzielenia się wiedzą. 

Wiele z tych barier rozwiązuje też zastosowanie dedykowanej aplikacji takiej jak Mentiway. Dzięki platformie zaprojektowanej do przeprowadzenia pełnego procesu mentoringowego każda osoba z doświadczeniem w swojej branży, ale bez doświadczenia w mentoringu może być Mentorem / Mentorką. Mentiway pomaga też oszczędzić czas przez odpowiednią organizację pracy, spotkań i zgromadzenie wszystkich informacji w jednym miejscu. 

Zobacz też nasz poradnik – jak wdrożyć skuteczny mentoring w firmie.

Cześć, mam na imię Tomek, jestem współtwórcą Mentiway. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i wspieramy organizacje w drodze do sukcesu! 💪 Jeśli jesteś zainteresowany(-a) tym, jak sprawnie i skutecznie wdrożyć program mentoringowy w Twojej organizacji z wykorzystaniem technologii:
📩 napisz do mnie
🔗 skontaktuj się ze mną na LinkedIn

Zobacz też:

Znajdź artykuły o podobnej tematyce