Do góry

Mentoring w polskich firmach – popularność, trendy i szacunki na przyszłość 

Powrót Powrót

Mentoring przeżywa obecnie swój rozkwit w Polsce. Jest tematem coraz bardziej popularnym na uczelniach wyższych, w firmach, w organizacjach branżowych. Powoli staje się nowym trendem na rynku Learning & Development. Ale jaki procent polskich firm faktycznie korzysta z tej formy rozwoju? Jakie są trendy w tym temacie i dokąd zmierzamy? Postanowiliśmy to sprawdzić. 

Raport o mentoringu w Polsce 

Pod koniec 2023 roku opublikowaliśmy Raport o mentoringu w Polsce – dokument przedstawiający dane i wnioski z badania polskich firm. Badanie to zrealizowaliśmy wspólnie z firmą Biostat i z Uniwersytetem Łódzkim na grupie 150 reprezentantów i reprezentantek działów HR – na dyrektorach, specjalistach i konsultantach związanych z zarządzaniem kadrami. 

W badaniu zapytaliśmy o kwestie związane z rozwojem, dużo pytań dotyczyło samego mentoringu oraz wykorzystania technologii. Poniżej znajdziesz wybrane liczby i wnioski z tego badania. Po więcej zapraszam na https://mentiway.com/raport-mentoring-w-polsce/ – raport dostępny jest dla wszystkich bezpłatnie. 

Mentoring na tle pozostałych form rozwoju zawodowego 

Jednym z najważniejszych dla nas pytań było to dotyczące umiejscowienia mentoringu i jego popularności na tle pozostałych form rozwoju zawodowego – szkoleń, warsztatów, coachingu. 

Porównanie popularności różnych form rozwoju pracowników w polskich firmach. Rok 2023.

Udział respondentów, którzy wybrali daną odpowiedź w pytaniu „Z jakich form rozwoju pracowników korzysta organizacja, w której pracujesz?” (wybór wielokrotny). 

Jak widać, mimo swojej rosnącej popularności, mentoring jeszcze nie zdołał na stale zadomowić się w polskich firmach. Nadal najbardziej popularne są szkolenia, szczególnie te stacjonarne, organizowane wewnątrz firm (83%), jak i “wyjazdowe” – organizowane przez firmy zewnętrzne (56%). Mentoring w tym zestawieniu jest jak na razie najmniej popularny, z udziałem na poziomie około 23%.  

Przy czym warto zauważyć, że część firm deklaruje korzystanie jedynie z mentoringu w formie niezorganizowanej, typu ad-hoc (17,3%), podczas gdy ze zorganizowanych programów mentoringowych korzysta niecałe 11% firm. Przy okazji odsyłam do artykułu na temat korzyści zorganizowanych procesów mentoringowych

Dekada rozwoju mentoringu w Polsce 

Zwróćmy jednak uwagę na to, że mimo swojej relatywnie niskiej popularności obecnie, mentoring przeszedł i tak już imponującą drogę. Powstało wiele otwartych programów mentoringowych, realizowanych już cyklicznie rok po roku.

Ponadto, według badania, do którego dotarliśmy, zrealizowanego na zlecenie PARP, 10 lat temu z mentoringu w dowolnej formie (zarówno tej zorganizowanej, jak i niezorganizowanej) korzystało jedynie 6% polskich przedsiębiorstw. 

Popularność mentoringu w polskich firmach w roku 2013 oraz 2023.

Popularność mentoringu w Polsce w latach 2013-2023 na podstawie badań PARP oraz Mentiway. 

Jak widać, wzrost jest istotny. W ciągu ostatniej dekady obecność mentoringu w polskich firmach wzrosła prawie czterokrotnie. 

Programy uczelniane przyszłością mentoringu w Polsce 

Do faktu wzrostu popularności mentoringu w polskich firmach należy też dodać wyraźną obecność tej formy rozwoju na uczelniach wyższych. Niezależnie od wcześniej wspomnianego raportu opracowaliśmy też badanie analizujące to jak wiele państwowych uczelni wyższych ma w swojej ofercie mentoring

Udział uczelni wyższych z mentoringiem dla studentów oraz porównanie do popularności mentoringu w polskich firmach.

Według naszych analiz w roku akademickim 2023 / 2024 już aż jedna trzecia państwowych uczelni wyższych miała w swojej ofercie mentoring dla studentów.  

Ponadto, jeżeli z tej grupy wykluczymy uczelnie najmniejsze – do 5000 studentów, to udział ten rośnie aż do 38%

W większości przypadków są to programy organizowane przez biura karier lub dedykowane wydziały współpracy z biznesem i obejmują swoim zasięgiem wszystkich studentów i studentki na uczelni. 

Jesteśmy zdania, że te powszechne, otwarte programy mentoringowe na uczelniach będą powodowały też dalszy stopniowy wzrost popularności mentoringu w firmach. Z jednej strony studenci poznają tą formę rozwoju i będą jej oczekiwać w nowych miejscach pracy. Z drugiej, programy akademickie angażują duże liczby Mentorów i Mentorek, którzy w ten sposób zyskują wiedzę i doświadczenie na temat mentoringu i z chęcią promują tą ideę w swoich firmach jednocześnie oferując wsparcie dla swoich kolegów i koleżanek z pracy. 

Skuteczność mentoringu jako formy rozwoju kadr 

Widzimy też, że wśród kadr istnieje duże zainteresowanie mentoringiem i chęć, by tą formę rozwoju wdrożyć u siebie. We wcześniej wspomnianym badaniu zapytaliśmy respondentów, czy gdyby to do nich należała decyzja, to czy wdrożyliby mentoring. 44% z reprezentantów HR na to pytanie odpowiedziało twierdząco. 

Jednocześnie zbiega się to z wysoką skutecznością mentoringu jako formy rozwoju talentów. Widać to zarówno w perspektywie organizatorów – reprezentantów HR, jak i wśród uczestników – Mentorów, Mentorek i Mentees. 

Na pierwszą perspektywę znów odpowiada nasze badanie. Wśród reprezentantów HR, którzy wcześniej wdrażali u siebie mentoring, aż 88% ocenia pozytywnie skuteczność mentoringu jako formy rozwoju kadr

Podobne pytanie zadajemy użytkownikom Mentiway w ankietach feedbackowych. Okazuje się, że sytuacja wśród nich – czyli uczestników programów mentoringowych wygląda jeszcze lepiej – tam aż 100% osób poleca mentoring, w tym prawie 87% daje oceny najwyższe. 

Skuteczność mentoringu jako formy rozwoju talentów - wśród organizatorów - HR, oraz wśród Mentorów, Mentorek i Mentees.

Mam nadzieję, że przekonałem i Ciebie do mentoringu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej sprawdź nasz szeroki opis mentoringu jako formy rozwoju: https://mentiway.com/co-to-jest-mentoring-definicja-i-na-czym-polega-w-praktyce/  

Cześć, mam na imię Tomek, jestem współtwórcą Mentiway. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i wspieramy organizacje w drodze do sukcesu! 💪 Jeśli jesteś zainteresowany(-a) tym, jak sprawnie i skutecznie wdrożyć program mentoringowy w Twojej organizacji z wykorzystaniem technologii:
📩 napisz do mnie
🔗 skontaktuj się ze mną na LinkedIn

Zobacz też:

Znajdź artykuły o podobnej tematyce