Do góry

Mentoring w pracy. Znalezienie odpowiedniego Mentora(-ki) w firmie 

Powrót Powrót

Mentoring jest wyśmienitą metodą rozwoju. Dotyczy to zarówno doskonalenia konkretnych umiejętności, jak i ogólnego poszerzenia perspektywy i budowania samoświadomości. Dlatego też mentoring jest coraz szerzej stosowany nie tylko na uczelniach wyższych, w formie dedykowanych programów, ale też przez pracowników w firmach i organizacjach. 

W tym artykule przyjrzymy się bliżej mentoringowi z perspektywy Mentees, szczególnie w zakresie programów mentoringowych lub indywidualnych procesów organizowanych wewnątrz firm. 

Korzyści z mentoringu w pracy 

W pierwszej części artykułu zwrócimy uwagę na potencjalne korzyści płynące z uczestniczenia w programie mentoringowym. Większość zalet dotyczy oczywiście samych Mentees i na nich się tu skupimy. Warto jednak też zauważyć, że mentoring niesie ze sobą konkretne korzyści również dla Mentorów i Mentorek. O tym możesz przeczytać więcej w jednym z naszych poprzednich artykułów

Podstawowe korzyści z uczestniczenia w mentoringu dla Mentees to między innymi: 

 • Realizacja konkretnych celów rozwojowych – czyli po prostu rozwój w wybranej dziedzinie. Proces mentoringowy powinien być poprowadzony tak aby osiągnąć konkretne cele – ustalone na początku procesu przez parę mentoringową. Mentee, przy udziale Mentora / Mentorki i z jego / jej wsparciem, doświadczeniem i bazując na jego / jej wiedzy dąży do zrealizowania tych celów – czyli rozwoju konkretnych kompetencji. 
 • Poszerzanie samoświadomości – doświadczony Mentor(-ka) powinni przez odpowiednie pytania nakłaniać Mentee do myślenia, również wychodząc poza dotychczasowe ramy, a to w naturalny sposób prowadzi do lepszego poznania siebie, własnych kompetencji, potrzeb i celów. 
 • Nauka na czyimś doświadczeniu, poszerzenie perspektywy – jeżeli Mentee wyrazi taką potrzebę, to Mentor(-ka) może podzielić się własnymi doświadczeniami – opowiedzieć o własnych sukcesach i porażkach w danym temacie, przedstawić wyzwania, sposób poradzenia sobie z nimi i wyciągnięte wnioski. Dzięki temu Mentee może czerpać z tych doświadczeń, a to z kolei prowadzi do kolejnych przemyśleń w zakresie rozwiązywania własnych wyzwań. 
 • Zbudowanie długotrwałej relacji – proces mentoringowy w naturalny sposób buduje długofalową relację, która może wydłużyć się poza sam mentoring. Taka relacja może pomóc Mentee w przyszłości na różne sposoby, począwszy od możliwości dalszego konsultowania swoich wyzwań, skończywszy na szansach poprowadzenia kariery w inną stronę. 
 • Możliwość porozmawiania o tematach poza bieżącymi projektami – w dobie szeroko stosowanej pracy hybrydowej pracownicy utracili możliwość porozmawiania przy kawie – o pracy, ale poza bieżącymi tematami. Mentoring taką opcję przywraca i daje okazję do wygadania się i wymiany perspektywy. 

Oprócz wyżej wymienionych korzyści warto jeszcze zwrócić uwagę na poniższe potencjalne efekty procesu mentoringowego dla Mentee: 

 • Większa pewność siebie w efekcie sesji mentoringowych 
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości  
 • Regularnie otrzymywane wsparcie  
 • Poczucie bycia uznanym (-ą) i cenionym (-ą)  
 • Większa klarowność celów zawodowych i osobistych  
 • Otrzymanie pomocy w rozwoju kariery zawodowej  
 • Zwiększenie szans na awans  
 • Rozwój wybranych umiejętności i kompetencji  
 • Uczenie się nowych umiejętności i kompetencji  
 • Zwiększona samoświadomość i wgląd w siebie  
 • Otrzymanie wielu przydanych narzędzi do pracy własnej  
 • Pomoc w znalezieniu czasu tylko dla siebie 

Jak widać korzyści płynących z mentoringu dla Mentee jest mnóstwo i każdy możne znaleźć coś dla siebie. Teraz pytanie jak zacząć. 

Zobacz też:

Jak znaleźć Mentora(-kę) w pracy 

Cele procesu mentoringowego 

Mentoring zawsze powinien dotyczyć konkretnych celów do osiągnięcia przez Mentee. W przeciwnym wypadku sprawdzony i skuteczny proces zmienia się w chaotyczne spotkania o zanikającej dynamice i późniejszym braku wrażenia osiągnięcia czegokolwiek. Dlatego też zanim Mentee przystąpi do szukania Mentora(-ki) powinien/powinna zastanowić się nad celami do osiągnięcia. 

Cel procesu mentoringowego może dotyczyć w zasadzie dowolnego obszaru, może to być zarówno temat tak konkretny jak zdobycie konkretnego wycinka wiedzy, potwierdzonego na przykład certyfikatem, jak i coś mniej namacalnego jak zwiększenie pewności siebie czy lepsze zarządzanie stresem. O ustalaniu celów będzie jeszcze w dalszej części artykułu. 

Kompetencje Mentora/Mentorki 

Definicja i rola Mentora / Mentorki w procesie mentoringu.

Po określeniu zarysu celu można zacząć zastanawiać się nad pożądanymi kompetencjami u potencjalnego Mentora(-ki). Przede wszystkim taka osoba powinna dysponować kompetencjami zbieżnymi z naszymi celami mentoringowymi. Jeżeli na przykład naszym celem jest poprawa umiejętności prezentacji, to oczywiście warto wśród Mentorów(-ek) szukać osób z potwierdzonym doświadczeniem w zakresie prowadzenia spotkań i wystąpień. 

Mentor(-ka) nie musi mieć doświadczenia czy certyfikatów dotyczących samego mentoringu. Warto jednak, aby miał/miała kilka cech, które są przyjęte za podstawowe cechy wymagane u skutecznego Mentora(-ki). Są to: 

 • umiejętność ustalania celów dla siebie oraz innych,  
 • udzielanie konstruktywnego feedbacku,  
 • zdolności komunikacyjne,  
 • aktywne słuchanie,  
 • zadawania pytań. 

Więcej o kompetencjach Mentora(-ki) znajdziesz w naszym poprzednim artykule.  

Dotychczasowa relacja z Mentorem/Mentorką 

Wybrany Mentor / wybrana Mentorka może być osobą nam znaną, z którą mamy już jakąś relację. W takich przypadkach często łatwiej jest wejść w proces i zaufać drugiej stronie.  

Jednak ta relacja nie powinna być związana z pracą czy hierarchią w pracy. Nie powinno się prowadzić procesów mentoringowych, w których między Mentorem(-ką) a Mentee są bezpośrednie lub zbliżone relacje szef – podwładny. Powinno się też unikać relacji projektowych. W przeciwnym wypadku obie strony będą miały problemy z zaufaniem i wiele tematów zostanie przemilczanych. 

Warto też dążyć do wybrania osoby spoza naszego działu, a jeżeli pracujemy w firmie z wieloma oddziałami w różnych krajach – nawet osobę spoza oddziału czy z zagranicy. Mentoring dotyczy nie tylko rozwoju, ale też poznawania innych perspektyw i takie spojrzenie spoza dotychczasowego miejsca pracy jest dużo bardziej skuteczne niż rozmowa z kimś, z kim rozmawiamy na co dzień. 

Program mentoringowy a indywidualna relacja 

Oczywiście na samym końcu pozostaje też kwestia organizacji współpracy. W tym wypadku pewnie najlepiej zacząć od działu HR pytając się o obecność otwartych programów mentoringowych w firmie. Jeżeli takich nie ma, to zawsze warto je zasugerować 😉 A jeżeli nadal opcja zorganizowanego programu jest niedostępna, to powinniśmy zacząć szukać na własną rękę. 

I tu jak to zrobić zależy już bezpośrednio od tego w jakiej organizacji pracujemy, jakie mamy relacje z innymi, jakimi narzędziami firma dysponuje. Pewnie dobrym pomysłem będzie rozmowa ze swoim bezpośrednim przełożonym. Można też skorzystać z funkcjonalności intranetu, jeżeli taki istnieje. A na końcu zawsze pozostaje kontakt bezpośredni z osobą w firmie, która pasuje do wcześniej wspomnianej sylwetki Mentora/Mentorki. 

Na co zwrócić uwagę uczestnicząc w mentoringu 

Na koniec jeszcze kilka porad dotyczących samego procesu mentoringowego, o których warto pamiętać przed i w trakcie mentoringu. 

Rozumienie czym jest mentoring 

Definicja mentoringu - to partnerska relacja, w której Mentee poznaje i uczy się wspierany przez Mentora realizująć założone cele rozwojowe.

Przede wszystkim obie strony powinny wiedzieć i rozumieć to czym jest mentoring. Opisaliśmy to szerzej we wcześniejszym artykule, do którego odsyłamy. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że mentoring to nie szkolenie i to nie jest konsulting. Mentor(-ka) nie uczy nas teorii, nie pokazuje praktyki, nie powinien też sugerować konkretnych rozwiązań.  

Mentor(-ka) przede wszystkim towarzyszy Mentee w procesie zadając odpowiednie pytania, uważnie słuchając, wspierając i dzieląc się informacjami zwrotnymi. Pod tym kątem mentoring bardziej polega na budowaniu własnej świadomości i samodzielnym przepracowaniu pewnych kwestii przez Mentee. 

To Mentee musi być stroną aktywną 

Mentee powinni pamiętać, że to oni są stroną wychodzącą z inicjatywą. To Mentee powinien/powinna planować daty kolejnych spotkań, ustalać ich tematy, dbać o własne notatki, wracać do celów podsumowując ich realizację. 

Otwartość i elastyczność Mentee 

Aby proces był skuteczny, to oprócz tej prowaktywności i zaangażowania potrzebna jest też otwartość i elastyczność Mentee. Mentee powinni być otwarci na feedback, powinni wyciągać wnioski z własnych niepowodzeń, powinni eksperymentować i podejmować nowe wyzwania. Muszą być też chętni do zajrzenia w głąb siebie – do autorefleksji i szczerego zastanowienia się nad swoimi osiągnięciami i przyszłością. 

Zadbanie o skuteczne cele procesu mentoringowego 

Na sam koniec temat, który poruszaliśmy już wcześniej – czyli cele. Skuteczny proces mentoringowy musi być oparty na celach. Może być ich kilka, chociaż zazwyczaj nie przekracza się liczby większej niż 3.  

Cele w mentoringu według metody SMART.

Cele muszą mieć też cechy, które umożliwią ich realizację oraz monitorowanie. Tu warto zastosować na przykład technikę SMART (tu opisaliśmy ją w szczegółach)

W skrócie technika ta polega na określeniu takich celów, które są: 

 • Konkretne (Specific) 
 • Mierzalne (Measurable) 
 • Osiągalne (Achievable) 
 • Istotne (Relevant) 
 • Określone w czasie (Time-specific) 

Ponadto, cel wskazuje na miejsce, do którego chcemy dotrzeć. Najważniejsze pytania to „gdzie” i „kiedy” a nie „jak”. Podczas procesu ustalania celów warto skupić się na tym, gdzie Mentee chce dojść w procesie mentoringu, a to “jak” pojawi się już w dalszych etapach procesu. 

Cześć, mam na imię Tomek, jestem współtwórcą Mentiway. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i wspieramy organizacje w drodze do sukcesu! 💪 Jeśli jesteś zainteresowany(-a) tym, jak sprawnie i skutecznie wdrożyć program mentoringowy w Twojej organizacji z wykorzystaniem technologii:
📩 napisz do mnie
🔗 skontaktuj się ze mną na LinkedIn

Zobacz też:

Znajdź artykuły o podobnej tematyce