mentee

Korzyści płynące z bycia Mentee

Badania regularnie przeprowadzane na świecie wśród osób korzystających z takich form rozwoju jak coaching i mentoring wskazują na następujące, subiektywne odczucia wynikające z bycia Mentee:  Większa pewność siebie  Zwiększenie wiary we własne możliwości  Regularnie otrzymywane wsparcie  Poczucie bycia uznanym (-ą) i cenionym (-ą)  Większa klarowność celów zawodowych i osobistych  Otrzymanie pomocy w rozwoju kariery zawodowej  […]