Do góry

Ile kosztuje mentoring? Cena udziału w programie mentoringowym 

Powrót Powrót

Mentoring ma wiele zalet i przynosi ogromne korzyści dla wszystkich – dla Mentees, dla Mentorów i Mentorek, dla organizacji. Rozwój umiejętności specjalistycznych, miękkich, budowanie relacji, poprawa samopoczucia i zadowolenia z pracy rozwój leadershipu w organizacji to tylko niektóre z nich. Ale jak wszystkie formy rozwoju mentoring ma też swoje ograniczenia. Jednym z nich jest cena – koszt mentoringu. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje mentoring. Poruszę głównie perspektywę Mentees, chociaż i dla Mentorów(-ek) i dla organizatorów coś się znajdzie. 

Koszt finansowy udziału w programie mentoringowym 

Jeżeli rozłożymy koszt mentoringu na części składowe, to zapewne pierwszą, najbardziej oczywistą będzie faktyczny koszt finansowy – konkretna kwota, którą należy wydać chcąc wziąć udział w programie mentoringowym. 

Dla Mentorów i Mentorek oczywiście udział w dowolnym programie jest darmowy. Należy też zauważyć, że zazwyczaj nie otrzymują oni wynagrodzenia za uczestniczenie. Oczywiście zdarzają się dedykowane mniejsze programy lub indywidualne procesy, w których Mentorzy(-ki) otrzymują wynagrodzenie, ale zdecydowanie nie jest to szeroko powszechna praktyka. Tym bardziej, jeżeli spojrzymy tylko na procesy organizowane przez firmy czy organizacje typu NGO. 

Organizatorzy programów mentoringowych zazwyczaj starają się zrekompensować poświęcony czas Mentorów i Mentorek dostarczeniem im wiedzy, w tym szkoleniami i warsztatami. Dla wielu uczestników już sama możliwość pochwalenia się akceptacją do udziału w programie jest dużym wyróżnieniem, którym można pochwalić się w swoich sieciach społecznościowych. Poza tym, proces menoringowy sam w sobie jest niezwykle korzystny dla Mentorów(-ek) rozwijając ich kompetencje i poszerzając światopogląd. 

Większość programów mentoringowych jest darmowa lub wiąże się z niewielką opłatą administracyjną.

W przypadku Mentees sytuacja jest już bardziej złożona. Są programy darmowe, organizowane na przykład przez uczelnie wyższe, w których Mentees nie ponoszą żadnych kosztów. Podobna sytuacja ma miejsce oczywiście w przypadku programów wewnątrz firm, gdzie to organizacja bierze na siebie koszty chcąc rozwijać i motywować swoich pracowników. Ale bywają też programy organizowane w ramach konkretnych grup odbiorców, w ramach organizacji i fundacji, w których Mentees albo ponoszą niewielki koszt administracyjy, albo programy te są już na tyle znane, że udział w nich wiąże się z kosztem nawet kilku tysięcy złotych. 

Myślę, że należy tu też wspomnieć o procesach indywidualnych, w których Mentee korzysta z pomocy Mentora(-ki) lub Coacha w sposób doraźny, rozliczany po stawce godzinowej. W takiej sytuacji cena jednej godziny konsultacji zazwyczaj mieści się w przedziale 500 – 1000 zł. 

Zobacz też:

Koszt związany z zaangażowaniem w proces mentoringowy 

Drugim rodzajem kosztów uczestniczenia w mentoringu jest oczywiście inwestycja we własny czas. Mentoring wiąże się z istotnym zaangażowaniem wszystkich stron i to w większości przypadków to zaangażowanie jest największym lub nawet jedynym kosztem.  

Jest to oczywiście jednocześnie wadą i zaletą. Zaletą dla tych, którzy mogą i chcą wygospodarować swój czas nie chcąc ponosić kosztów finansowych. Wadą dla tych, którzy oczekują łatwych rezultatów przy minimalnym zaangażowaniu. 

Zaangażowanie czasowe w procesie mentoringowym można podzielić na kilka kategorii: 

  • Sesje mentoringowe – to sam czas poświęcany na spotkania w parze mentoringowej. Każdy proces mentoringowy jest inny, ale powiedzmy, że możemy uśrednić to tak, że podczas jednego procesu trwającego 9 miesięcy para spotyka się 9 razy poświęcając po 1,5 h na spotkanie. 
  • Przygotowanie się do sesji, prace domowe – to czas poświęcony na mentoring między sesjami. Mentee powinni świadomie angażować się w proces również w tym czasie na przykład wykonując “zadania domowe” uzgodnione podczas sesji. Bardzo często te zadania domowe są jednak związane z ich obowiązkami w pracy, co poniekąd daje możliwość optymalizacji kosztów. Inaczej sprawa wygląda z Mentorami i Mentorkami, którzy powinni przygotować się do każdej sesji. Skuteczny Mentor(-ka) na przykład świadomie dobiera techniki lub przygotowuje wcześniej pytanie coachingowe do zastosowania podczas danej sesji, oczywiście w zależności od jej tematu i celu. 
  • Kwestie organizacyjne – jak każdy proces i mentoring wiąże się z pewną biurokracją – koniecznością aplikacji do programu, przejścia przez proces weryfikacji, kontaktowania się z organizatorami, kontaktowania się w parze, ustalania dat sesji itp.. 
  • Szkolenia i warsztaty – jak wspomniałem wcześniej, organizatorzy programów mentoringowych często dostarczają uczestnikom wiedzy poprzez organizowanie szkoleń lub warsztatów. Zazwyczaj dotyczą one samego wdrożenia w proces mentoringu, ale zdarzają się też szkolenia wykraczające poza sam mentoring – na przykład dotyczące umiejętności miękkich. Zobacz więcej na temat szkoleń z mentoringu w odrębnym artykule na naszym blogu.
  • Interwizje i superwizje – dobrze zorganizowany program mentoringowy powinien mieć też miejsce na interwizje i superwizje, czyli spotkania z Mentorami i Mentorkami w celu doskonalenia ich warsztatu mentorskiego i rozwiązywania ewentualnych wyzwań związanych z ich parami mentoringowymi. Najczęściej takie spotkania organizuje się raz – w połowie procesu + czasem też i na koniec programu mentoringowego. 
Zaangażowanie w proces mentoringowy to około 4-8 godzin miesięcznie.

No dobrze, to w końcu jakie jest to zaangażowanie? To oczywiście zależy od ogromnej ilości czynników, ale można założyć, że dla obu stron udział w mentoringu to zaangażowanie na poziomie 4-8 godzin miesięcznie przez okres trwania procesu. 

Optymalizacja kosztów mentoringu 

Czy 4-8 godzin miesięcznie na rozwój to dużo czy mało? Na to pytanie musisz odpowiedzieć już sam. Z mojej perspektywy dodam tylko, że tak jak wszystko i czas potrzebny na mentoring można zoptymalizować. 

Jak? 

  • Wspominałem już wcześniej o pracach domowych – ich realizacja zdecydowanie wymaga zaangażowania, ale tak jak napisałem samo zadanie może odnosić się do obecnych już obowiązków w pracy. Na przykład, zadaniem powiązanym z procesem, którego celem jest poprawa umiejętności prezentacji może być świadome zwrócenie uwagi na błędy popełniane podczas zaplanowanego już spotkania z klientem. 
  • Poprawa organizacji pracy – dobrą praktyką jest trzymanie wszystkich materiałów związanych z procesem w jednym miejscu – czy to w konkretnym folderze na chmurze, czy w rozwiązaniu dedykowanym mentoringowi (jak na przykład Mentiway). 
  • Organizacja dostępu do wiedzy – tu też gorąco zachęcam do tego, aby wszystkie materiały związane z nową wiedzą – linki, PDFy, dokumenty trzymać w jednym łatwo organizowalnym miejscu. Tu też oczywiście z pomocą przyjdzie Mentiway 😊 . 
  • Umawianie terminów spotkań – z doświadczenia wiemy, że dobrą praktyką jest też umawianie terminów kolejnych spotkań jeszcze podczas poprzedniego. Dzięki temu, że na żywo obie osoby otworzą kalendarze i uzgodnią datę i godzinę, cały proces przebiegnie szybciej i bez niepotrzebnego przerzucania się mailami. 

Na koniec 

Mentoring jest dosyć specyficzną formą rozwoju, ale przez to dla wielu łatwiejszą, bardziej przystępną. Proces jest zdecydowanie dłuższy niż np. w warsztatach i szkoleniach, ale przez to potrzebne zaangażowanie jest tu rozłożone w czasie. Dzięki temu Mentee pod okiem Mentora / Mentorki ma możliwość stopniowo przyswajać wiedzę i doskonalić ją w praktyce, poświęcając łącznie dużo czasu, ale z dużo mniejszym jednorazowym natężeniem. 

Cześć, mam na imię Tomek, jestem współtwórcą Mentiway. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i wspieramy organizacje w drodze do sukcesu! 💪 Jeśli jesteś zainteresowany(-a) tym, jak sprawnie i skutecznie wdrożyć program mentoringowy w Twojej organizacji z wykorzystaniem technologii:
📩 napisz do mnie
🔗 skontaktuj się ze mną na LinkedIn

Zobacz też:

Znajdź artykuły o podobnej tematyce