skuteczność

Skuteczny mentoring w firmie – poradnik wdrożenia programu mentoringowego 

Mentoring w firmie ma wiele zalet. Jest skuteczny w przekazywaniu i zatrzymaniu wiedzy w organizacji, buduje relacje, poprawia motywację pracowników. Ma też wiele szerszych, mniej bezpośrednich efektów. Według badań poprawia zdrowie psychiczne, przyspiesza awanse i zmniejsza rotację w firmie. Jednak, aby osiągał tak szerokie efekty konieczne jest zastosowanie kilku zasad przy jego wdrażaniu w organizacji. W tym artykule przedstawiam kilka zebranych przez nas zasad, wypracowanych na już kilkudziesięciu programach mentoringowych wdrożonych przy udziale Mentiway i ponad tysiącu przeprowadzonych sesji mentoringowych.

Mentoring w firmie. Zalety i korzyści dla pracowników i organizacji.

Mentoring, co pokazał nasz raport, bezsprzecznie zyskuje w Polsce na popularności. Coraz więcej firm, uczelni wyższych, ale też i różnych organizacji branżowych zaczyna korzystać z tej formy rozwoju. Wciąż jednak osoby decyzyjne w przedsiębiorstwach mogą zastanawiać się nad tym, czy warto poświęcić czas i zasoby na wdrożenie tej formy rozwoju. 

Zalety mentoringu i bariery wdrażania programów mentoringowych w firmach 

W poprzednim artykule wspominałem o raporcie i badaniu pokazującym obecną popularność mentoringu w polskich firmach i organizacjach. Teraz czas na kolejną paczkę danych ze wspomnianego raportu – dotyczącą postrzeganej skuteczności mentoringu, głównych jego korzyściach, ale też i barierach stojących przed działami HR i L&D chcącymi wdrożyć tą formę rozwoju. 

Czym jest autorefleksja w mentoringu i dlaczego jest taka ważna 

Autorefleksja

Mentoring z jednej strony opiera się oczywiście na transferze wiedzy i doświadczenia od Mentora(-ki) do Mentee. Ale z drugiej, wcale nie mniej ważnej, polega na odkrywaniu samego siebie. Na budowaniu samoświadomości, poznawaniu swoich zasobów, motywatorów, analizowaniu i planowaniu rozwoju. Kluczową rolę w tym drugim obszarze gra autorefleksja. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu niezwykle skutecznemu narzędziu rozwojowemu. 

Mentoring – szkolenia i warsztaty. Skąd czerpać wiedzę o mentoringu?

Uczenie się mentoringu

Mentoring w ostatnich latach bardzo zyskuje na popularności w Polsce. Coraz więcej firm wdraża tą formę rozwoju, pojawiają się kolejne otwarte programy mentoringowe, na wielu uczelniach wyższych mentoring jest już niemalże standardem. Nic więc dziwnego, że coraz więcej też osób szuka możliwości szkolenia się w zakresie mentoringu.  

W tym artykule przedstawię temat szkoleń i warsztatów mentoringowych z trzech różnych perspektyw – organizatorów, Mentorów(-ek) i Mentees. Zapraszam.

Cele mentoringu – istota, techniki i przykładowe cele dla Mentees 

Cele programu mentoringowego

Cele stanowią podstawę procesu mentoringowego. To między innymi dzięki nim mentoring staje się faktycznym procesem rozwojowym, a nie tylko chaotycznymi rozmowami przy kawie. Są na tyle istotne, że postanowiliśmy poświęcić im odrębny artykuł. Przedstawię w nim techniki przydatne przy ustalaniu celów i budowaniu samoświadomości, wymienię kilka przykładowych celów oraz na koniec zaadresuję temat oceny i ewaluacji. 

Mentoring w pracy. Znalezienie odpowiedniego Mentora(-ki) w firmie 

Mentoring w pracy

Mentoring jest wyśmienitą metodą rozwoju. Dotyczy to zarówno doskonalenia konkretnych umiejętności, jak i ogólnego poszerzenia perspektywy i budowania samoświadomości. Dlatego też mentoring jest coraz szerzej stosowany nie tylko na uczelniach wyższych, w formie dedykowanych programów, ale też przez pracowników w firmach i organizacjach. 

W tym artykule przyjrzymy się bliżej mentoringowi z perspektywy Mentees, szczególnie w zakresie programów mentoringowych lub indywidualnych procesów organizowanych wewnątrz firm.

Programy mentoringowe – jaka jest ich skuteczność i jak ją mierzyć? 

Wiele się mówi o tym, że mentoring jest skuteczny – zarówno w zakresie rozwoju talentów – Mentees i Mentorów(-ek), jak również w zakresie budowania relacji, poprawy zaangażowania i współpracy.  Jednak tego typu wnioski wyciągane są z wykonywanych na szeroką skalę badań, czasem trudnych do powtórzenia w przypadku mentoringu realizowanego w ograniczonym gronie.  Jednocześnie świadomość tego, […]