Do góry

Kontrakt mentoringowy – co powinien zawierać. Jak ustalić zasady współpracy mentoringowej. 

Powrót Powrót

Mentoring opiera się przede wszystkim na relacji między Mentorem/ Mentorką a Mentee. Aby ta relacja spełniała swoje założenia para powinna ustalić jej zasady na samym początku procesu. Taką rolę spełnia kontrakt mentoringowy. W tym artykule przyjrzę się bliżej tego czym jest kontrakt w procesie mentoringowym, dlaczego warto go mieć i co powinien zawierać. 

Czym jest kontrakt w procesie mentoringowym 

Kontrakt w parze mentoringowej to zbiór ustaleń i zasad współpracy, na które godzi się Mentor(-ka) oraz Mentee w parze mentoringowej. Często kontrakt ten ma formę dokumentu PDF lub Word i jest dostarczany według określonego szablonu przez organizatorów danego programu mentoringowego.  

W przypadku aplikacji Mentiway kontrakt ma formę odrębnej funkcjonalności, w której część treści jest narzuconych przez organizatorów mentoringu, a część może być dowolnie uzupełnionych przez parę mentoringową. 

Kontrakt w parze mentoringowej - screen z aplikacji Mentiway.

Kontrakt powinien zostać przeczytany i zrozumiany przez obie osoby w parze oraz “podpisany” przed przystąpieniem do procesu. To “podpisanie” ma najczęściej charakter wirtualny. Chodzi tu po prostu o to, aby obie strony świadomie wyraziły zgodę na postanowienia tego kontraktu. 

Funkcje kontraktu w mentoringu 

Kontrakt w mentoringu spełnia kilka funkcji, ale przede wszystkim definiuje zasady dalszej współpracy zarówno między Mentorem(-ką) a Mentee, jak i między osobami w parze, a organizatorami programu. 

Kontrakt definiuje mentoring 

Kontrakt powinien odnosić się do podstawowych zasad mentoringu (zobacz też czym w ogóle jest mentoring). Powinien narzucać pewne podstawowe oczekiwania jednej i drugiej strony oraz ograniczać potencjalnie błędne oczekiwania. 

Buduje bezpieczeństwo 

Kontrakt to miejsce, w którym obie osoby zobowiązują się do zachowania poufności oraz do przestrzegania zasad etyki i wzajemnego poszanowania swoich potrzeb. 

Określenie oczekiwań 

W kontrakcie znajdują się podstawowe zasady obowiązujące każdą ze stron. Często jest też miejsce na wprowadzenie własnych oczekiwań – zarówno ze strony Mentee, jak i Mentora/Mentorki. 

Nadanie struktury dla procesu 

To też miejsce na wprowadzenie podstawowych ustaleń dotyczących czasu trwania i częstotliwości spotkań. Para ustala tu też formę czy miejsce spotkań i nadaje wstępny harmonogram dla najbliższych sesji. 

Zabezpieczenie granic 

W kontrakcie para może określić tematy, które będzie poruszać podczas sesji, ale też takie, których jedna z lub obie strony wolą unikać. 

Kontrakt a cele procesu mentoringowego 

W kontrakcie powinny znaleźć się też cele dla procesu mentoringowego. Jednak z uwagi na fakt, że kontrakt podpisywany jest na początku pierwszej sesji, a nad celami bardzo często para pracuje dopiero później, w kontrakcie można zamieścić tylko zarys tych celów. 

W aplikacji Mentiway w kontrakcie jest miejsce na wprowadzenie celu w postaci jednej linijki tekstu. Po to tylko, aby zasygnalizować kierunek dalszego działania. Dopiero przy okazji drugiej sesji para rozpoczyna pracę nad faktyczną definicją celów, na które składają się elementy takie jak kryterium realizacji celu, jego ważność i elementy motywacji.  

O celach w mentoringu przeczytasz też w tym artykule

Zawartość kontraktu 

Kontrakt zawiera kilka obszarów, w zasadzie zgodnych z jego funkcjami opisanymi powyżej. Są to: 

Kluczowe elementy kontraktu mentoringowego.
  • Zasady ogólne – czyli miejsce na zdefiniowanie przez organizatorów podstawowych zasad mentoringu. Tu może znaleźć się podstawowy podział ról w procesie – to, że to Mentee jest odpowiedzialny / odpowiedzialna za proces, że udział w procesie jest dobrowolny, ale jeżeli już obie osoby się na niego decydują, to oferują swoje pełne zaangażowanie.  
  • Zasada zachowania poufności – czasem w ramach zasad ogólnych, czasem w ramach osobnego punktu znajduje się określenie zasad zachowania poufności oraz zobowiązanie się do zachowania zgodnie z zasadami etyki. Tu też można określić ewentualne wyjątki – na przykład zdefiniować to do jakich informacji będzie mieć dostęp pracodawca czy organizator programu. 
  • Zasady istotne dla organizatorów – w kontrakcie mogą też znaleźć się inne zasady narzucone przez organizatorów programu, na przykład obowiązki raportowania czy ustalenia celów zgodnych z celami całego programu. 
  • Zdefiniowanie ról – kontrakt powinien zawierać jasno określone kluczowe role Mentora/ Mentorki oraz Mentee. W przypadku tych pierwszych najczęściej wskazuje się na kierowanie procesem mentoringu, dostarczanie wiedzy, motywowanie do rozwoju, dzielenie się feedbackiem, itp. Wśród ról Mentee sugeruje się planowanie dat i tematów kolejnych sesji, pełne zaangażowanie w proces, ale też w swój rozwój, terminowe realizowanie zadań i dołożenie starań, aby osiągnąć założone cele. 
  • Organizacja pracy – w kontrakcie powinno znaleźć się też miejsce na tematy organizacyjne. Warto umieścić terminy kilku najbliższych sesji mentoringowych, zdefiniować ich orientacyjną częstotliwość, czas trwania oraz sposób / miejsce ich przeprowadzenia. 
  • Własne ustalenia – warto zaplanować też miejsce na opcjonalne indywidualne ustalenia w ramach pary. Można tu na przykład określić tematy czy obszary, o których nie będzie się rozmawiać. 
  • Zarys celów – tak jak wspomniałem wyżej – w kontrakcie powinny znaleźć się też zarysy celów określonych wstępnie przez Mentee. Nad tymi celami para będzie jeszcze pracować w kolejnej czy kolejnych sesjach. 

Cześć, mam na imię Tomek, jestem współtwórcą Mentiway. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i wspieramy organizacje w drodze do sukcesu! 💪 Jeśli jesteś zainteresowany(-a) tym, jak sprawnie i skutecznie wdrożyć program mentoringowy w Twojej organizacji z wykorzystaniem technologii:
📩 napisz do mnie
🔗 skontaktuj się ze mną na LinkedIn

Zobacz też:

Znajdź artykuły o podobnej tematyce