procesy

Ile kosztuje mentoring? Cena udziału w programie mentoringowym 

Mentoring ma wiele zalet i przynosi ogromne korzyści dla wszystkich – dla Mentees, dla Mentorów i Mentorek, dla organizacji. Rozwój umiejętności specjalistycznych, miękkich, budowanie relacji, poprawa samopoczucia i zadowolenia z pracy rozwój leadershipu w organizacji to tylko niektóre z nich. Ale jak wszystkie formy rozwoju mentoring ma też swoje ograniczenia. Jednym z nich jest cena – koszt mentoringu. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje mentoring. Poruszę głównie perspektywę Mentees, chociaż i dla Mentorów(-ek) i dla organizatorów coś się znajdzie. 

Mentoring w pracy – znalezienie odpowiedniego Mentora(-ki) w firmie 

Mentoring w pracy

Mentoring jest wyśmienitą metodą rozwoju. Dotyczy to zarówno doskonalenia konkretnych umiejętności, jak i ogólnego poszerzenia perspektywy i budowania samoświadomości. Dlatego też mentoring jest coraz szerzej stosowany nie tylko na uczelniach wyższych, w formie dedykowanych programów, ale też przez pracowników w firmach i organizacjach. 

W tym artykule przyjrzymy się bliżej mentoringowi z perspektywy Mentees, szczególnie w zakresie programów mentoringowych lub indywidualnych procesów organizowanych wewnątrz firm.

Rodzaje mentoringu i programów mentoringowych 

Mentoring jako proces rozwojowy ma swoją definicję i założenia. Ta definicja określa formułę relacji między Mentorem/Mentorką a Mentee oraz cele i założenia całego procesu. Pod tym względem jest wystarczająco konkretna.  

Jednak istnieje kilka elastycznych obszarów, w których poszczególne programy mentoringowe mogą się różnić między sobą i w ramach tych różnic możemy spróbować zdefiniować rodzaje mentoringu.

Mentoring odwrócony – na czym polega intramentoring? 

Mentoring odwrócony

W erze, w której technologia i wiedza ewoluują w tempie nieustannie przyspieszającym, tradycyjne modele nauczania i rozwoju zawodowego przestają być wystarczające. Dzisiejsi profesjonaliści muszą nie tylko poszerzać swoje umiejętności, ale także dostosowywać się do zmieniających się trendów i dynamicznych środowisk biznesowych. W tym kontekście narodził się koncept mentoringu odwróconego (intramentoringu), który zyskuje na popularności jako […]

Co to jest mentoring? Definicja i na czym polega w praktyce. 

W tym artykule przyjrzymy się z bliska fenomenowi mentoringu, zaczynając od jego definicji i etymologii, aż po konkretne przykłady i korzyści wynikające z jego praktycznego zastosowania. Dowiemy się, czym dokładnie jest mentoring, jakim celom może służyć oraz na jakie różnorodne sposoby można go realizować w dzisiejszym świecie, który z każdym dniem staje się coraz bardziej złożony i wymagający. 

Mentoring biznesowy dla firm i przedsiębiorców

Spotkanie biznesowe / mentoringowe w firmie

W dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja na rynku jest niezwykle silna, a technologie rozwijają się w zawrotnym tempie, firmy muszą nieustannie poszukiwać nowych sposobów na rozwój i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich sposobów jest mentoring biznesowy, który może stać się kluczem do sukcesu Twojej firmy.

Sztuczna inteligencja w mentoringu – Mentiway i Chat GPT

Mentoring jest oparty przede wszystkim na relacji i bezpośrednim kontakcie między dwojgiem ludzi. To spotkania w parze – szczere rozmowy stanowią o sile mentoringu i jego skuteczności. Jednak nawet najbardziej „humanistyczne” procesy można wspomóc technologią. Mentiway jako technologia nie zastępuje kontaktu w parze mentoringowej, ale dostarcza narzędzi, wiedzy i porządkuje proces i tak wspiera mentoring. […]

Mentoring w firmie. Jak wdrożyć program mentoringowy w organizacji?

Wewnętrzne programy mentoringowe to cykliczne, ograniczone czasowo procesy, w których pary mentoringowe tworzone są pomiędzy pracownikami  danej organizacji. Ich wdrożenie w firmach rozwiązuje wiele problemów. Między innymi buduje relacje, daje poczucie przynależności do zespołu, nie mówiąc już oczywiście o rozwoju – i to zarówno Mentees jak i Mentorów.

Sformalizowany proces mentoringu a nieformalne relacje mentoringowe – zasady i korzyści

Para mentoringowa podczas sesji

Na formalny proces mentoringu składa się kilka kluczowych elementów: Podpisanie kontraktu pomiędzy Mentorem a Mentee Obie strony powinny się pod nim podpisać. Jak każda umowa i ta ma na celu ustalanie zasad i ich respektowanie tak, żeby obie strony czuły się dobrze i bezpiecznie. To zalążek budowania zaufania pomiędzy stronami.  Ustalenie celów Procesy mentoringowe zazwyczaj […]

Programy mentoringowe – jaka jest ich skuteczność i jak ją mierzyć? 

Wiele się mówi o tym, że mentoring jest skuteczny – zarówno w zakresie rozwoju talentów – Mentees i Mentorów(-ek), jak również w zakresie budowania relacji, poprawy zaangażowania i współpracy.  Jednak tego typu wnioski wyciągane są z wykonywanych na szeroką skalę badań, czasem trudnych do powtórzenia w przypadku mentoringu realizowanego w ograniczonym gronie.  Jednocześnie świadomość tego, […]